Välj en sida
  • English

Nyheter

Lagerfastighet i Helsingborg förvärvas av Strömbergs Properties AB

Lagerfastighet i Helsingborg förvärvas av Strömbergs Properties AB

Lagerfastighet i Helsingborg förvärvas av Strömbergs Properties AB.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Helsingborg Dolken 6 genom överlåtelse av samtliga aktier i bolaget Vita Dolken 6 AB.

Fastigheten är en tomställd lagerfastighet på expansiva Berga Industriområde med en uthyrbar area om 3 050 kvm fördelat på lager och kontor. Säljare är ett privat bolag som använt fastigheten för eget bruk. Köpare är Strömbergs Properties AB som kommer använda fastigheten för sin egen verksamhet, Strömbergs Pgross, som levererar förpackningssortiment, köksutrustning och arbetskläder.

”Detta förvärv är vi mycket nöjda med eftersom det ger oss möjlighet att expandera verksamheten i Öresundsregionen helt enligt vår målsättning”, säger Jakob Bedrosian, VD Strömbergs Pgross.

Tillträde skedde den 21 oktober 2020.

För frågor eller mer information kontakta,
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85

Nytillskottet Sanja Djordjevic har genomfört sin första egenarbetade fastighetsförmedling hos Relier

Nytillskottet Sanja Djordjevic har genomfört sin första egenarbetade fastighetsförmedling hos Relier

Nytillskottet Sanja Djordjevic har genomfört sin första egenarbetade fastighetsförmedling hos Relier.

Sanja Djordjevic är ett stärkande nytillskott till transaktionsteamet på Relier Syd sedan i våras. Sanja har flerårig erfarenhet av fastighetsbranschen, främst från privatbostadsmarknaden och har en kandidat i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Hon har under föregående vecka genomfört en förmedling av en utvecklingsfastighet i Nyhamnen, Malmö.

”Sanja är ett välkommet tillskott till Relier. Att hon på väldigt kort tid arbetat in denna förmedling av en utvecklingsfastighet i Nyhamnen, Malmö och säljer fastigheten till ett stort fastighetsbolag visar Sanjas viljestyrkor inom rådgivning, försäljning och relationsskapande. Med hennes tidigare erfarenheter inom fastighetsmäklarbranschen är vårt mål att framöver ta fler marknadsandelar inom den kommersiella fastighetsmarknaden. Vi ser fram emot att se hennes fortsatta utveckling hos oss”, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

För frågor eller mer information kontakta,

Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85

Sanja Djordjevic, Fastighetsrådgivare
[email protected]
0763 – 07 63 26

Acrinova stärker sitt fastighetsbestånd i Trelleborg med två fastigheter

Acrinova stärker sitt fastighetsbestånd i Trelleborg med två fastigheter

Acrinova stärker sitt fastighetsbestånd i Trelleborg med två fastigheter.

Acrinova har förvärvat de två fastigheterna Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 i Trelleborg genom en aktieöverlåtelse. Relier Real Estate Advisor har varit rådgivare i försäljningsprocessen på uppdrag av säljaren LGK Invest. Tillträdet kommer ske under oktober 2020 till en avtalad köpeskilling om 21 500 000 kr.

Verkstaden 10 är en industrifastighet fullt uthyrd till flertalet hyresgäster med en uthyrningsbar area om 4 000 kvm. Valfisken Större 24 är en cityfastighet på en av gågatorna med en uthyrningsbar area om 260 kvm fördelat på tre kommersiella lokaler och en bostad. På båda fastigheter finns outnyttjade byggrätter.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
0708 – 95 40 52

Bjuvs Kommun säljer fastigheten Bjuv Elestorp 7:104

Bjuvs Kommun säljer fastigheten Bjuv Elestorp 7:104

Bjuvs Kommun säljer fastigheten Bjuv Elestorp 7:104.  

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Bjuv Elestorp 7:104 genom fastighetsöverlåtelse.

Fastigheten som ligger på Storgatan 46E i Ekeby består av tre byggnader och är fullt uthyrd på längre hyresavtal med Bjuvs kommun, Region Skåne och privat aktör för användning som förskola, vårdcentral och familjecentral. Den totala uthyrningsbara ytan är 1 780 kvm.

Säljare är Bjuvs Kommun och köpare privatpersoner. Tillträde genomfördes 2020-10-01 med en slutlig köpeskilling om 9 600 000 kr.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
0708 – 95 40 52

Försäljning av Malmö Tränsbettet 8, produktionsfastighet med lager och kontor.

Försäljning av Malmö Tränsbettet 8, produktionsfastighet med lager och kontor.

Försäljning av Malmö Tränsbettet 8, produktionsfastighet med lager och kontor.  

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Malmö Tränsbettet 8 genom överlåtelse av andelarna i KB Duvslaget 3.

Fastigheten ligger på Travbanegatan 10, Elisedal med en uthyrbar area om 3 350 kvm fördelat på kontor, lager och produktionsytor och är fullt uthyrd till en hyresgäst. Industriområdet Elisedal är beläget vid Jägersro och Fosie i Malmö. Både säljande och köpande parter är privata fastighetsägare.  Kontraktsskrivning och tillträde genomfördes 2020-07-03.

 

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
Tel: 0708 – 95 40 52

Corem förvärvar logistikfastighet på Hedenstorp i Jönköping

Corem förvärvar logistikfastighet på Hedenstorp i Jönköping

Corem förvärvar logistikfastighet på Hedenstorp i Jönköping.

Fastigheten Hedenstorp 2:41 med adress Molögsvägen 26, Jönköping har överlåtits via bolagsöverlåtelse. På fastigheten finns två nyligen uppförda, moderna lager- och logistikbyggnader med tillhörande kontor. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 500 kvm och är uthyrd till två hyresgäster samt en vakant lokal med kontor och lager om ca 1 500 kvm.

Jönköping är en av Corem’s prioriterade orter och bolaget äger sedan tidigare 20 fastigheter i Jönköping om totalt 77 000 kvm uthyrbar area.
Säljare är Theofils Invest AB som äger Theofils AB. Theofils är marknadsledande leverantör av beslag till trä-, snickeri-, bygg- och möbelindustrin i Sverige. Huvudkontoret och logistiklagret finns i aktuell fastighet i Jönköping och företaget har även yrkesbutiker i Stockholm, Malmö och Jönköping.

”Förvärvet innebär att vi etablerar oss i en ny del av staden. Hedenstorp industriområde är ett expansivt område som har bra kommunikationer med närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport”, säger Corem’s VD Eva Landén.

”Försäljning av fastigheten är ett led i vår strategi, där vi skapar förutsättningar för att via förvärv fortsätta utveckla Theofils Invest”, säger Thomas Nilsson, VD Theofils Invest AB.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 mkr. Planerad tillträdesdag är den 1 december 2020.

 

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av säljaren Theofils Invest AB.

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85

Nya tider – Ny lokal?

Nya tider – Ny lokal?

Lokalbehoven idag kan se annorlunda ut mot tidigare under året. Det vi nu upplever kan innebära förändringar för företagaren – behovet av lokalyta, förändrat geografiskt läge eller annan förändring av verksamheten.

Relier har flerårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativt ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler. Genom Relier’s breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomiskt mer fördelaktig väg från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, vuxit ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.

Relier kan bistå er att komma från ert nuvarande hyresavtal i förtid samt guida er till en lokal som bättre matchar ert nuvarande behov.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Relier Syd 040 – 30 75 00, [email protected]

Relier Göteborg 0709 – 24 23 01, [email protected]

 

 

Uthyrning av lagerlokal i Helsingborg

Uthyrning av lagerlokal i Helsingborg

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat uthyrningen av lokalen på Industrigatan 121 i Helsingborg. Fastigheten med ytor för lager och logistik har ett strategiskt läge på Industrigatan i ett angränsande läge mot Råå samt södra utfarten av Helsingborg. Lagerlokalen är på 1 650 kvm med tillhörande kontor.

Denna uthyrning tillsammans med Relier har gått snabbt och smidigt. På ett professionellt och bra sätt har Relier drivit hela processen och detta är vi glada för! säger Björn Christoffersson, ägare på Cricon AB.

 

För frågor eller mer information kontakta
Anders Ledtje, Uthyrare Relier Syd
[email protected]
0731 – 40 10 40

Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har Relier Real Estate Advisor vidtagit åtgärder för att bidra till minskad smittspridning.

Vi har bred kompetens och har mycket information och erfarenhet att dela med oss till kunden över telefon, för att ge kunden en första uppfattning om objekten vi förmedlar matchar deras önskemål och behov. Detta genom att vi under flertalet år sett många lokaler och fastigheter så att ni som spekulant hittar rätt lokal och fastighet direkt och utan att springa på många onödiga visningar.

 

Följande åtgärder vidtas på obestämd tid, tills smittläget är åter till normal nivå. Nedan gäller både objekt för uthyrning och fastighetsförmedling.

  • Inledande kontakt kan ske över telefon, videosamtal och/eller mejl istället för fysiska möten.
  • Fysiska visningar kommer att erbjudas, men i större omfattning finns nu även möjlighet till digitala 360-visningar, drönarbilder och filmer av våra objekt.
  • Möjligheter till videomöte istället för fysiska möte erbjuds.
  • Vid en visning, kundbesök eller möte ska deltagare hålla avstånd på 1,5 – 2 meter. Hälsning görs på avstånd. Deltagare ska vara friska. God handhygien ska hållas.
  • Vid kunds obehag kring situationen ser vi till att anpassa oss efter kundens önskemål.
  • Vi följer löpande råd från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

 

Med anledning av pågående situation har Relier vidtagit förändringar för att bättre anpassa sig till rådande arbetssituation för att kunna fortsätta vår verksamhet.

  • Vi filmar så många objekt det är möjligt, för att kunna erbjuda digitala visningar för våra kunder.
  • Vi har nu möjlighet till videomöten i större omfattning än tidigare.
  • Vi ställer inte in, vi ställer om.

 

Behöver ni flytta till en mindre (eller större) lokal till följd av pågående situation? Kontakta oss för att hitta ny lokal eller få hjälp med att hyra ut er befintliga! Vi hjälper även till med besparingsuppdrag. Kontakta oss enligt nedan.

Relier Syd: 040 – 30 75 00

Relier Göteborg: 0709 – 24 23 01

 

Logistikfastigheten Malmö Havet 5 i Nyhamnen förmedlad till Castellum

Logistikfastigheten Malmö Havet 5 i Nyhamnen förmedlad till Castellum

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av tomträtten till fastigheten Malmö Havet 5 genom en bolagsförsäljning av RTB Havet KB. En logistikfastighet belägen vid Frihamnsviadukten i Nyhamnen. Fastigheten är en terminalbyggnad för omlastning med lager och kontor. Säljare är en privatperson och köpare Castellum. Tillträdesdatum 2020-03-31 med en köpeskilling om 35 000 000 kr.

”Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla den vidare”, säger Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum.

”Castellum är en naturlig köpare till denna fastighet då de redan har liknande fastigheter att utveckla samt deras kommande byggprojekt med Domstolsverkets nya Tingsrätt och Förvaltningsrätt och E.ON:s nya huvudkontor i Nyhamnen. Vi har haft ett bra samarbete med säljaren då vi nu både förmedlat uthyrning och försäljning”, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

 

För mer information kring förvärvet, se pressmeddelande från Castellum enligt följande länk: https://www.castellum.se/press/pressmeddelanden/2020/04/castellum-forvarvar-logistikfastighet-i-centrala-malmo/

 

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85