Välj en sida
  • English
  • Dansk

Nyheter

Försäljning av nyproducerad och fullt uthyrd handels/lagerfastighet i Trelleborg

Försäljning av nyproducerad och fullt uthyrd handels/lagerfastighet i Trelleborg

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Trailern 1 Trelleborg, med adress Lastvägen 3. Fastigheten har nybyggnadsår 2016, en uthyrningsbar yta om 2 600 kvm fördelat på fem lokaler och var vid försäljning fullt uthyrd till flertalet hyresgäster. Den uthyrbara ytan möjliggör lokaldisponering åt kontor, lager, handel och gym.

Försäljning gjordes genom en aktieöverlåtelse av samtliga aktier i bolaget KEMAP AB som äger fastigheten Trailern 1. Tillträde skedde 2020-03-02. Säljare var KEMO Fastighets AB samt en privatperson och köpare var ett nybildat fastighetsbolag med säte i Malmö. Juridiskt ombud för säljaren vad advokatbyrån MAQS.

Fastigheten ligger strategiskt belägen utmed Hedvägen i Trelleborgs västra delar, med närhet till centrum och andra kommersiella fastigheter inom handel, logistik och lättare industri i närområdet. Placeringen ger en bra tillgänglighet för kunder från Trelleborg och angränsande orter, samt ett optimalt logistikläge för transporter inom Skåne, norrut i Sverige eller söderut till Europa.

– Vi är mycket glada att få överlåta fastigheten till de nya ägarna, vilka vi är övertygade om kommer att ta väl hand om hyresgästerna och utveckla fastigheten vidare, säger säljaren.

– Det har varit ett stort intresse, både från lokala och regionala köpare, av att få förvärva denna nyproducerade fastighet och detta visar igen att Trelleborg attraherar köpare att investera på orten och vi ser ett fortsatt intresse av att locka köpare till fastighetsförvärv i kommunen, säger Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare hos Relier.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
Tel: 0708 – 95 40 52

Tredimensionell fastighetsförsäljning i centrala Malmö

Tredimensionell fastighetsförsäljning i centrala Malmö

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av den tredimensionella fastigheten Claus Mortensen 43 i Malmö.

Fastigheten har ett mycket centralt läge på Baltzarsgatan som är en populär shoppinggata i Malmö City. Fastigheten består av fyra butikslokaler och är fullt uthyrd till befintliga hyresgäster inom skönhets-, café- och optikbranscher, total area ca 651 kvm. Säljaren är Bostadsrättsföreningen Stadsliv och köparen är ett privat fastighetsbolag.

Bostadsrättsföreningen kommer framöver endast inneha boende och den nya tredimensionella fastigheten kommer att förvaltas av ett fastighetsbolag med erfarenhet av både kommersiella fastigheter och bostäder. Fastigheten överlåts via aktiebolagsöverlåtelse, tillträde skedde 2020-03-02.

– Denna försäljning av vår fastighet med butikslokalerna är en viktig del i föreningens framtid. Vi har stärkt föreningens ekonomi som gör att vi långsiktigt kan fortsätta vara en äkta bostadsrättsförening samt att vi numera kan fokusera på vår bostadsrättförening och boendemiljö. Att vi dessutom fått en fastighetsägare som fortsätter utveckla butikslokalerna, ser vi som en stor fördel för oss, säger Alexander Zinnert, Ordförande Brf Stadsliv.

– Bostadsrättsföreningen Stadsliv har på ett genomtänkt och mycket bra sätt delat bostadsfastigheten och butiksfastigheten till två väl fungerande fastigheter. Med den nya fastighetsägare kan utvecklingen av butikerna i Malmö City fortsätta, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd.

 

Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetsförmedling.

 

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85

Blomsterlandet och PDL i nyetablering på Nians område i Lomma

Blomsterlandet och PDL i nyetablering på Nians område i Lomma

I Lomma kommun etableras det nu två nya verksamheter på Nians område vid Lommas norra infart, kallad Trafikplats Lomma.
Blackasten AB ska bygga en ny fastighet på Nians område precis vid infarten till Lomma. Fastigheten kommer uppföras under 2020 och planerad inflyttning är satt till oktober 2020.
PDL är en av Sveriges största aktörer inom den snabbt växande sporten padel. Anläggningsytan kommer innehålla 6 stycken banor med en area om ca. 2000 kvm och blir ett bra komplement till PDLs övriga anläggningar i regionen.

Blomsterlandet är en svensk butikskedja med mer än 60 enheter från Malmö till Luleå som erbjuder ett brett sortiment av växter och tillbehör för hem och trädgård. Blomsterlandet flyttar nu in på Nians område och kommer att ha en butik och utemarknad med en area om över 2100 kvm.

– Denna etablering gör att vi ytterligare stärker vår position i Skåne och vi ser framemot att nu även finnas i Lomma, säger Jan Larsson, VD för Blomsterlandet.

Ovan butikerna kommer ca. 1000 kvm moderna kontorsytor att uppföras för kommande uthyrning.

Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetsförmedling.

För frågor eller mer information kontakta
Richard Wihlborg, Uthyrare
Email: [email protected]
Tel: 0763-03 79 00

Hoffs Möbler AB säljer Hoffs Fastighets AB, som äger fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 till Acrinova AB.

Hoffs Möbler AB säljer Hoffs Fastighets AB, som äger fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 till Acrinova AB.

Hoffs Möbler AB säljer bolaget Hoffs Fastighets AB som har fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 i Trelleborg, till Acrinova AB.
Hoffs Möbler AB har ägt det nybildade bolaget Hoffs Fastighets AB sedan 1 januari 2019 och säljer nu det till Acrinova AB tillsammans med fastigheten Trelleborg Snickeriet 4. Fastigheten uppfördes 1975 för att rymma möbelbutiken Hoffs Möbler men har nu blivit om- och tillbyggd för att i dagsläget endast inrymma externa hyresgäster.

Fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 är belägen nära Hedvägen i Trelleborgs Norra Industriområde: ett närområde som domineras av en mix av företagslokaler på ett utmärkt läge. Fastigheten har en yta om ca 6 500 kvm, fördelat på kontor, lager och butiker.

”Vi är mycket nöjda med det arbete som Relier har utfört åt oss under försäljningsprocessen. Den tidplan och värdeuppskattning som de presenterade för oss tidigt i processen har de hållit.” säger Elisabet Pålsson, en av ägarna till Hoffs Möbler AB.

Acrinova AB förvärvar nu bolaget inklusive fastigheten med planerat tillträde under december 2019.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Hoffs Möbler AB.

För mer information, kontakta:
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
0708 – 95 40 52

Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85

Textil Recycling och Peu-teamet köper fastighet i Borgeby

Textil Recycling och Peu-teamet köper fastighet i Borgeby

Textil Recycling och Peu-teamet utökar sin verksamhet med en förvärvad en nybyggd fastighet i Borgeby på adress Desideriavägen 21B med en area om 720 kvm, med tillträde 1 oktober 2019 av fastighetsbolaget Antera i Borgeby AB.
Textil Recycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, textilier och skor för återanvändning. Deras arbete bidrar till en hållbar utveckling där vi alla får fler och bättre möjligheter att ta tillvara på jordens resurser och därmed minska den negativa miljöpåverkan genom att sortera våra insamlade textiler så att de inte blir avfall. En av Textil Recyclings metoder är att placera kärl för textilinsamling på strategiska platser nära boende, och på så sätt underlätta inlämnandet av textiler för återbruk.

PEu-teamet är en konsultverksamhet som sedan 20 år tillbaka arbetar med företag, organisationer och människor i förändring och utveckling. Peu-teamet erbjuder tjänster inom alla HR/Personalfrågor, rekrytering, arbetsrätt, konflikthantering, ledarutveckling, mentorskap m.m., allt som tillhör de mjuka frågorna inom en verksamhet.

PEu-teamet samverkar med Arbetsförmedlingen i att hjälpa arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden igen genom stöd och matchning in i nya jobb.

Fastighetsutvecklarna Antera har uppfört fastigheten i Borgeby som färdigställdes 2019 och ägs av Martin Appelfeldt och Christian Ekman.

”Denna fastighet passar oss utmärkt då läget är och fastighetens storlek passar båda våra verksamheter. Det var inte lätt att finna en lokal som stämde med alla våra behov. Vi sökte brett, både att hyra och köpa och tog hjälp av Reiler.

”Resultatet kunde inte bli bättre ! Vi är så nöjda med att vi fick hjälp att hitta denna fastighet som vi nu beslutade att köpa. Vi har känt oss trygga igenom hela affären där både säljare och mäklare varit ytterst tillmötesgående i allt ”, säger Cristel Palmqvist, VD för Textil Recycling och Peu-teamet
Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetstransaktion.

För frågor eller mer information kontakta
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
Email: [email protected]
Tel: 0708 95 40 52

Grattis Kungälv till en ny stor arbetsgivare

Grattis Kungälv till en ny stor arbetsgivare

Ecoligens har via Relier Göteborg nu funnit en ny plats för sin etablering, på Bilgatan i Kungälv kommer de nu att sätta upp en fabrik för miljöanpassad tillverkning. Catena fick genom denna förmedling tecknat ett hyresavtal med Ecoligens som löper på 10 år, lokalytan är på ca 8000 m2.

För mer info kontakta:

Carl Backman 0708 70 21 77 eller [email protected]

KLS Ugglarps flyttar till Lund

KLS Ugglarps flyttar till Lund

Charkuteriföretaget KLS Ugglarps kommer till årsskiftet att flytta sitt huvudkontor från Hörby till Porfyrvägen i Lund. Företaget har sedan 1911 försett konsumenter med svenskt kvalitetskött och från starten i Dalsjöfors finns nu verksamhet i Kalmar, Hörby, Dalsjöfors och Ugglarp.

De två charkfabrikerna finns i Billesholm och Malmö. Till årsskiftet sätter KLS Ugglarps alltså även sin skylt på Porfyrvägen 14, som ägs av Skånesund i Lund AB.

Här kommer ca 40 personer att arbeta och fortsätta att utveckla företaget och dess verksamhet som bygger på ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörerna för att skapa en lönsam, hållbar och effektiv näringskedja. Totalt har KLS Ugglarps ca 1500 anställda och omsätter ca 5 miljoner SEK.

”I takt med att bolaget växer så är flytten till Lund är ett naturligt steg för att komma närmre våra anläggningar runt om i Skåne men också för behålla och attrahera rätt kompetens på marknaden”, säger KLS Ugglarps VD Jonas Tunestål.

Vi på Relier tackar för ett fint samarbete i sökandet efter den rätta kontorslokalen och önskar KLS Ugglarps ett stort lycka till.

Lokomotivet är nu fullt uthyrt

Lokomotivet är nu fullt uthyrt

Genom Relier så är fastigheten Lokomotivet i Göteborg nu fullt uthyrd. Studentvikarie förhyr 1425 m2 kontor av vår uppdragsgivare L2 Fastigheter.
Kontakta Erika Borsing för mer info: [email protected] mobil 0703 710557

Elfas huvudkontor flyttar till Gustav Adolfs Torg

Elfas huvudkontor flyttar till Gustav Adolfs Torg

Under sommaren 2020 flyttar Elfa International AB sitt huvudkontor till en av Castellums lokaler på Lilla Nygatan 7 vid Gustav Adolfs Torg i Malmö.
Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen och utvecklar och tillverkar förvaringslösningar för hemmet. Sedan 1999 ägs Elfa International av The Container Store, en av USA:s största detaljhandelskedjor för förvaringsprodukter.

I dagsläget sitter Elfa på olika våningar i en närliggande fastighet, men har haft ett behov av att hitta en modern lokal som är fördelad på ett våningsplan. Lösningen blir att under sommaren 2020 flyttar de sitt huvudkontor till Lilla Nygatan 7.

– Relier har tidigare förmedlat Elfas flytt från Västervik till Malmö och det är därför extra kul att få hjälpa dem igen, denna gången inom Malmö och till en mer effektiv kontorsyta där allt är samlat på ett plan, säger Sanna Ljungström, uthyrare på Relier- Real Estate Advisor.

– Vi ser fram emot ett funktionellt kontor i centrala Malmö där Elfa kan fortsätta utvecklas till en ledande leverantör av olika förvaringslösningar som skapar mer plats i människors hem, säger Anders Rothstein, VD på Elfa International AB.

Relier och Castellum hälsar Elfa varmt välkomna till nyrenoverade lokaler.
För mer information kontakta:
Magnus Silfver, VD Relier Syd AB
Tel: 0733 77 00 85

Relier förmedlar kontorslokal till Trygg-Hansa i Malmö

Relier förmedlar kontorslokal till Trygg-Hansa i Malmö

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat en kontorslokal vid Malmö Centralstation till Trygg-Hansa. Fastighetsägare är Jernhusen och inflyttning sker under hösten 2019.

– Vi på Relier är glada att återigen fått förtroendet av Trygg-Hansa att hjälpa dem med deras lokalprocess i Malmö. Genom ett bra samarbete och en genomgående lokalsökning på marknaden har vi hittat ett strategiskt bra läge för företaget, säger Sanna Ljungström, uthyrare på Relier – Real Estate Advisor

För mer information kontakta
Sanna Ljungström
[email protected]
0705-67 57 46