LOKALUTHYRNING

Relier har ett sammansvetsat team av lokalförmedlare med ett brett kontaktnät av lokalsökande företag och fastighetsbolag, allt från stora börsnoterade bolag till mindre lokala aktörer. Vi förmedlar alla typer av lokaler som kontors-, butiks-, logistik-, restaurang-, och lagerlokaler med mera. Våra uthyrare har flerårig erfarenhet av lokalförmedling och kan lokalernas respektive marknadshyror. Våra uthyrare delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra vilket ger ett starkt samarbete i förmedling av vakanta lokaler. Genom vår nära kontakt med marknaden kan vi erbjuda lokalsökande bolag en effektiv väg till nya lokaler och fastighetsägare snabbare uthyrning av vakanta lokaler.

HYRA UT LOKAL

Vi hjälper fastighetsägare på den regionala och lokala marknaden med uthyrning och har god kännedom om lokalsökande företag. Kontakta oss gärna om ni vill få hjälp med att hyra ut era lokaler.


HITTA LOKAL

För lokalsökande företag är det helt kostnadsfritt att anlita Relier Real Estate Advisor. Vi matchar er till rätt lediga lokal – effektivt och professionellt!


LÄMNA LOKAL

Relier har flerårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativt ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler samt guida er till en ny lokal. Genom Reliers breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomiskt mer fördelaktig väg från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, vuxit ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.


MED FASTIGHETSÄGARE

1:A KONTAKT
STRATEGIUPPLÄGG
MARKNADSFÖRING
MARKNADSBEARBETNING
VISNINGAR
AVTALSFÖRHANDLING
AVTALSSIGNERING
UPPFÖLJNING

MED LOKALSÖKANDE

1:A KONTAKT
SÖKPROFIL
LOKALFÖRSLAG
VISNINGAR
AVTALSFÖRHANDLING
AVTALSSIGNERING
INFLYTT
UPPFÖLJNING