PROPERTY
MATCHMAKING

Relier erbjuder fastighetsförmedling och lokalförmedling med regional fördelning samt fördelning efter lokaltyp i Göteborg, Malmö och Stockholm. Detta resulterar i att våra fastighetsförmedlare och uthyrare är experter på sina respektive områden. Den kommersiella fastighetsmarknaden kan variera oerhört beroende på region, tidpunkt och marknad – därav anser Relier att områdesuppdelning med lokala experter är nyckeln till framgångsrika förmedlingar. Våra team delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra vilket ger ett starkt samarbete över respektive område i förmedling av vakanta lokaler och fastighetsförmedling. Detta resulterar i den mest optimala lösningen för hela den kommersiella fastighetsbranschen vilket vi kallar Property Matchmaking. Vi matchar er till rätt ledig lokal och fastighet – effektivt och professionellt!

FASTIGHETSFÖRMEDLING

Relier är din kvalificerade rådgivare vid fastighetstransaktioner. Vi är med under hela processen – från första besöket på fastigheten tillsammans med uppdragsgivaren fram tills ett ägarskifte av fastigheten samt vid uppföljning en tid efteråt. Reliers transaktionsteam består av registrerade fastighetsmäklare och fastighetsrådgivare som alla har breda och fleråriga erfarenheter av kommersiella fastighetsförsäljningar. Vi förmedlar fastigheter för många olika ändamål som kontors-, handels-, logistik-, lager-, bostads- och industrifastigheter med flera, i varierade storlekar och prisklasser. Relier har genomfört ett stort antal fastighetstransaktioner och har en regional styrka i våra respektive områden. Våra uppdragsgivare är allt från börsnoterade bolag till mindre lokala aktörer.
För att öka värdet på fastigheten kan det vid en fastighetsöverlåtelse samtidigt vara aktuellt att finna hyresgäster till vakanta lokaler. Även detta kan Relier hjälpa till med. Mer information om denna tjänst finns att läsa under fliken ”Dubbelspår”.

SÄLJA FASTIGHET

Vi bistår fastighetsägaren vid försäljning av fastigheten, genomför försäljningsprocessen, upprättar överlåtelsehandlingar och matchar fastigheten med rätt köpare. Tack vare ett stort antal förmedlade och därmed värderade fastigheter har vi en mycket bra värdeuppskattning på varierande fastighetsobjekt. Vid varje transaktion har vi en intressentlista med potentiella investerare till den aktuella fastigheten. Vi har god kännedom om våra kunder och vet hur vi matchar kunden till rätt fastighet. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion gällande värdering eller försäljning av er fastighetsportfölj!


KÖPA FASTIGHET

De flesta fastigheter vi förmedlar annonseras inte på publika marknadsplatser eftersom säljarna ofta inte vill göra detta offentligt. Genom ett brett kontaktnät, goda relationer och regelbunden kontakt med fastighetsmarknaden, såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt, förmedlar vi till fastigheter och fastighetsbolag. Är ni intresserade av att förvärva fastigheter, kontakta gärna våra fastighetsrådgivare och fastighetsmäklare för en förutsättningslös dialog om förvärv. 


FASTIGHETSBOLAGSÖVERLÅTELSER

De flesta fastigheter säljs idag genom förmedling av fastighetsbolag. Vid en försäljning av bolaget överlåtes även fastigheterna i bolaget i samband med ägarbytet. Relier har flerårig erfarenhet av bolagsöverlåtelser och medverkar genom hela processen, med samma process som vid en fastighetstransaktion.


1:A MÖTE
ANALYSFAS
MARKNADSFÖRING
FÖRSÄLJNING
AVTALSFÖRHANDLING
TILLTRÄDE
UPPFÖLJNING

LOKALUTHYRNING

Relier har ett sammansvetsat team av lokalförmedlare med ett brett kontaktnät av lokalsökande företag och fastighetsbolag, allt från stora börsnoterade bolag till mindre lokala aktörer. Vi förmedlar alla typer av lokaler som kontors-, butiks-, logistik-, restaurang-, och lagerlokaler med mera. Våra uthyrare har flerårig erfarenhet av lokalförmedling och kan lokalernas respektive marknadshyror. Våra uthyrare delar gärna med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra vilket ger ett starkt samarbete i förmedling av vakanta lokaler. Genom vår nära kontakt med marknaden kan vi erbjuda lokalsökande bolag en effektiv väg till nya lokaler och fastighetsägare snabbare uthyrning av vakanta lokaler.

HYRA UT LOKAL

Vi hjälper fastighetsägare på den regionala och lokala marknaden med uthyrning och har god kännedom om lokalsökande företag. Kontakta oss gärna om ni vill få hjälp med att hyra ut era lokaler.


HITTA LOKAL

För lokalsökande företag är det helt kostnadsfritt att anlita Relier Real Estate Advisor. Vi matchar er till rätt lediga lokal – effektivt och professionellt!


LÄMNA LOKAL

Relier har flerårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativt ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler samt guida er till en ny lokal. Genom Reliers breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomiskt mer fördelaktig väg från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, vuxit ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.


MED FASTIGHETSÄGARE

1:A KONTAKT
STRATEGIUPPLÄGG
MARKNADSFÖRING
MARKNADSBEARBETNING
VISNINGAR
AVTALSFÖRHANDLING
AVTALSSIGNERING
UPPFÖLJNING

MED LOKALSÖKANDE

1:A KONTAKT
SÖKPROFIL
LOKALFÖRSLAG
VISNINGAR
AVTALSFÖRHANDLING
AVTALSSIGNERING
INFLYTT
UPPFÖLJNING

DUBBELSPÅR

Tillsammans blir vi ännu starkare! Vi kan kombinera våra två huvudtjänster fastighetsförmedling och uthyrning till samma uppdragsgivare – detta har vi valt att kalla ”Dubbelspår”. Transaktionsteamet och Uthyrningsteamet arbetar då gemensamt på samma uppdrag och nyttjar våra respektive kompetenser tillsammans. Tillfällen detta kan vara aktuellt är när en fastighet ska överlåtas och har vakanta lokaler. Våra uthyrare arbetar då med att hitta nya hyresgäster så att fastigheten är delvis, eller fullt uthyrd vid försäljning. Tvärtom kan det uppstå situationer när någon vill förvärva en fastighet och för egen del använda sig av redan uthyrda ytor. I dessa situationer kan Relier bistå med att finna nya lokaler för befintliga hyresgäster vilket resulterar i att fastigheten står helt till den nya ägarens förfogande när den säljs.