Välj en sida
  • English

Våra tjänster

Lokalförmedling

Lokalförmedling

Relier Real Estate Advisor erbjuder förmedling av kommersiella lediga lokaler, såsom kontor, butiker, lager och industrier, i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen med Malmö, Lund och Helsingborg. Våra uppdragsgivare är allt ifrån börsnoterade bolag till lokala mindre aktörer. Genom vår nära kontakt med marknaden kan vi erbjuda lokalsökande bolag en effektiv väg till nya lokaler och fastighetsägare snabbare uthyrning av lediga lokaler. Fastighetsägare, har ni vakanta lokaler? Kontakta Relier Real Estate Advisor så hjälper vi er att hitta nya hyresgäster till era vakanta lokaler.

För lokalsökande företag är det helt kostnadsfritt att anlita Relier Real Estate Advisor. Oavsett om vilken typ av av lokal ni söker kontakta oss. Vi är den förmedlare som kan erbjuda Sveriges största utbud av lediga lokaler. Vi hjälper er att hitta rätt lediga lokal – effektivt och professionellt!

Fastighetstransaktioner

Fastighetstransaktioner

Relier Real Estate Advisor erbjuder tjänster vid förmedling av fastigheter. Oavsett om det gäller köp eller försäljning av kommersiella fastigheter kan Relier Real Estate Advisor erbjuda kvalificerad rådgivning. Våra medarbetare har mångårig erfarenhetet av transaktioner av fastigheter. Vi förmedlar kontors, lager, industri, butiks och bostadsfastigheter i alla prissegment, i alla storlekar och i hela Sverige. Kontakta Relier Real Estate Advisor om ni önskar att förvärva kommersiella fastigheter. Vi kan alltid erbjuda fler fastigheter till salu än de som annonseras publikt.

Fastighetsägare, kontakta Relier Real Estate Advisor för en förutsättningslös diskussion gällande värdeutlåtande och försäljning av fastigheter.

Förtida frånträdande av förhyrda lokaler

Förtida frånträdande av förhyrda lokaler

Relier Real Estate Advisor har mångårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativ ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler. Genom Relier Real Estate Advisors breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomisk mer fördelaktig väg ut från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, växt ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.

Sitter ert bolag fast i avtal gällande ej längre ändamålsenliga lokaler? Kontakta Relier Real Estate Advisor för att hitta en lösning!