FASTIGHETSFÖRMEDLING

Relier är din kvalificerade rådgivare vid fastighetstransaktioner. Vi är med under hela processen – från första besöket på fastigheten tillsammans med uppdragsgivaren fram tills ett ägarskifte av fastigheten samt vid uppföljning en tid efteråt. Reliers transaktionsteam består av registrerade fastighetsmäklare och fastighetsrådgivare som alla har breda och fleråriga erfarenheter av kommersiella fastighetsförsäljningar. Vi förmedlar fastigheter för många olika ändamål som kontors-, handels-, logistik-, lager-, bostads- och industrifastigheter med flera, i varierade storlekar och prisklasser. Relier har genomfört ett stort antal fastighetstransaktioner och har en regional styrka i våra respektive områden. Våra uppdragsgivare är allt från börsnoterade bolag till mindre lokala aktörer.
För att öka värdet på fastigheten kan det vid en fastighetsöverlåtelse samtidigt vara aktuellt att finna hyresgäster till vakanta lokaler. Även detta kan Relier hjälpa till med. Mer information om denna tjänst finns att läsa under fliken ”Dubbelspår”.

SÄLJA FASTIGHET

Vi bistår fastighetsägaren vid försäljning av fastigheten, genomför försäljningsprocessen, upprättar överlåtelsehandlingar och matchar fastigheten med rätt köpare. Tack vare ett stort antal förmedlade och därmed värderade fastigheter har vi en mycket bra värdeuppskattning på varierande fastighetsobjekt. Vid varje transaktion har vi en intressentlista med potentiella investerare till den aktuella fastigheten. Vi har god kännedom om våra kunder och vet hur vi matchar kunden till rätt fastighet. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion gällande värdering eller försäljning av er fastighetsportfölj!


KÖPA FASTIGHET

De flesta fastigheter vi förmedlar annonseras inte på publika marknadsplatser eftersom säljarna ofta inte vill göra detta offentligt. Genom ett brett kontaktnät, goda relationer och regelbunden kontakt med fastighetsmarknaden, såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt, förmedlar vi till fastigheter och fastighetsbolag. Är ni intresserade av att förvärva fastigheter, kontakta gärna våra fastighetsrådgivare och fastighetsmäklare för en förutsättningslös dialog om förvärv. 


FASTIGHETSBOLAGSÖVERLÅTELSER

De flesta fastigheter säljs idag genom förmedling av fastighetsbolag. Vid en försäljning av bolaget överlåtes även fastigheterna i bolaget i samband med ägarbytet. Relier har flerårig erfarenhet av bolagsöverlåtelser och medverkar genom hela processen, med samma process som vid en fastighetstransaktion.


1:A MÖTE
ANALYSFAS
MARKNADSFÖRING
FÖRSÄLJNING
AVTALSFÖRHANDLING
TILLTRÄDE
UPPFÖLJNING