MALMÖ

Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö
[email protected]
+46 (0)40 – 30 75 00

GÖTEBORG

Sven Källfelts gata 206
426 71 Västra Frölunda
[email protected]
+46 (0)31 – 303 61 30

Lager- och kontorsfastighet på Elisedal vid Jägersro i Malmö har överlåtits.

Fastigheten Malmö Förbygeln 1 har överlåtits genom bolagsförsäljning och tillträde skedde den 2 maj 2023. Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen på uppdrag av säljarna, Corem Property Group. Köpare är Casa i Skåne Invest AB. På Skrittgatan 1 i...

läs mer

Renta expanderar och flyttar in i nya lokaler på Gastelyckan i Lund.

Fastigheten Lund Kvartsen 1 med adress Skiffervägen 21 på Gastelyckan i Lund har fått ny hyresgäst. Renta flyttar sin befintliga verksamhet 400 meter och kommer med denna expansion erbjuda större möjligheter för maskinuthyrning samt mer lättillgänglig markyta för...

läs mer

Fastighetspaket om fem lagerfastigheter har överlåtits genom Relier.

Fem industrifastigheter i Skåne har överlåtits genom bolagsöverlåtelse, tillträde skedde den 31 mars 2023. Tillsammans har fastigheterna en total uthyrbar area på ca 4 350 kvm med lager, kontor och stor inhägnad tomt för ställytor och förvaring. Samtliga fastigheter...

läs mer

Relier har förmedlat försäljningen av 10 000 kvm i Helsingborg.

Relier - Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Helsingborg Topasen 2 med Maria Nila som hyresgäst på ca 10 000 kvm med kontor, lager och produktion. Överlåtelsen gjordes genom bolagsöverlåtelse med EQT Exeter som köpare och säljare är en...

Försäljning
Helsingborg Topasen 2
Area: Ca 10 000 kvm

läs mer

Glädje

Vi inom Relier står för öppenhet, spontanitet och glädje. Vi värdesätter känslan av trygghet och samhörighet i en prestigelös miljö där alla behandlas lika och där vi respekterar varandra.

Fokus

Vi är ett målmedvetet team som arbetar entusiastiskt med fokus på att nå resultat. Vi jobbar med en tydlig struktur för gemensamma mål med våra kunder.

Kompetens

Våra breda kunskaper om fastighetsbranschen ger oss en unik kompetens som vi omsätter i vårt arbete. Vår kompetens utvecklas i takt med den ständigt förändrande omvärlden.

KÄRNVÄRDEN

De anställda på Relier har gemensamt utformat de tre kärnvärdena Glädje – Fokus – Kompetens som företaget och de anställda ska arbeta och agera efter i det vardagliga arbetslivet. Genom dessa kärnvärden eftersträvar vi en sund, bekräftande och glädjefylld arbetsplats som uppnås genom gemenskap, entusiasm, förtroende, möjlighet till kompetensutbyte och tydliga gemensamma målsättningar.

För Relier är det en självklarhet att dagligen agera i enlighet med svensk lagstiftning gentemot anställda, uppdragsgivare, kunder och andra parter som kommer i kontakt med oss. Relier har därför upprättat uppförandekoder som inkluderar arbete mot diskriminering, verkan för alla människors lika värde, jämställdhetsarbete, rutiner i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt tillvägagångssätt för hur Relier kan agera för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Samtliga rutiner och värderingar måste bolaget och anställda agera i enlighet med. De anställda får en introduktion av nämnda rutiner under sin introduktionsvecka och utomstående kan ta del av informationen vid efterfrågan.

Som ett resultat av ovanstående värderingar, arbete och rutiner bidrar Relier till att fastighetsbranschen får en mer jämställd fördelning, berikande kompetens genom nya arbetssätt och synsätt samt allas lika rätt till erfarenhetsutbyte inom och utanför branschen.

HISTORIEN OM RELIER

Relier Real Estate Advisor grundades år 2009 genom en sammanslagning av tre ledande förmedlingsföretag i Stockholm, Göteborg och Malmö vid namn EW Space, Release Fastigheter och lokaler samt Fastmera. Sammanslagningen var ett taktiskt val att växa till nästa steg genom att bli både lokalt och regionalt starka, dela med sig av kompetens och erfarenheter kring marknadshyror, fastighetsvärden, kunder och uppdragsgivare – vilket verkade bli en riktig bra matchning eftersom Relier idag, ett decennium senare, är en väletablerad fastighetsaktör att räkna med. Reliers grundare är än idag ägare och delaktiga i bolaget. Relier AB ägs av Relier Göteborg AB med Christer Backman som vVD och Relier Syd AB med VD Magnus Silfver.

Relier är franska och betyder ”sammanbinda”, vilket är precis det vi dagligen ägnar oss åt. Vi sammanbinder parter med varandra och bidrar till att skapa arbetsplatser och nya arbetstillfällen för nyetablerade och väletablerade företag. Genom detta bidrar vi till fastighetsbranschens utveckling genom att sammanbinda lokalsökande företag med fastighetsägares vakanta lokaler, guidar fastighetsinvesterare till rätt fastighetsförvärv, samtidigt som vi möjliggör nya nätverk och relationer inom branschen.

Utmärkelser
Sedan starten år 2009 har Relier och anställda belönats med ett flertal utmärkelser för både gemensamma och individuella prestationer.

ÅRETS UTHYRARE
En av våra medarbetare på Relier Syd har belönats på Fastighetsgalan med den prestigefulla utmärkelsen inom kategorin Årets Mäklare för år 2018 av Lokalguiden, med alla Sveriges uthyrare som konkurrenter.

SKÅNES BÄSTA FÖRETAG INOM LOKALUTHYRNING
Åren 2010-2015, alltså sex tillfällen i rad, har Relier erhållit utmärkelsen ”Skånes bästa företag inom lokaluthyrning” på Real Estate Øresund Award. Juryn bestod av representanter från Øresundsinstitutet, Malmö Stad, Malmö Högskola, Centrum för Fastighetsföretagande och Fastighetsägarna Syd med motiveringar till vinsterna nedan.
2015 – ”Brett kontaktnät och känsla för affärer”
2014 – ”För att på ett förtjänstfullt vis hjälpa våra kunder att hitta rätt väg på lokalmarknaden”
2013 – ”När vi andra ser tomma lokaler ser andra affärsmöjligheter och förvandlar vakanser till silver”
2012 – ”För att professionellt, enkelt och med marknadsnärvaro bistå fastighetsägare och lokalsökande bolag i förmedlingen av kommersiella lokaler”
2011 – ”För att med god kännedom ha befäst sin position som förmedlare av kontor, butiker, lager och industrier”
2010 – ”För att på kort tid från en Fast position i Malmö ha skapat något Mera, en väl erkänd sammanbunden organisation”

ARBETA HOS OSS

Relier är ett företag där vi värdesätter våra individuella egenskaper, kunskaper och erfarenheter eftersom vi blir starkare när vi samarbetar och konsulterar varandra. Vi stävar efter ett sunt arbetsklimat med glädje, fokus och kompetens som värdeord. Relier strävar efter att behandla alla människor likvärdigt och jämställt. På Relier har vi blandade bakgrunder inom utbildning, yrkeserfarenheter samt en stor variation i ålder. Relier är en platt organisation med korta beslutsvägar. Våra anställda får vara delaktiga i beslut och välkomnas att vara initiativtagare, genomföra anvisade arbetsuppgifter under eget ansvar och ges de befogenheter som behövs för att kunna medverka under hela arbetsprocessen.

Vi som arbetar hos Relier är fastighetsmäklare, uthyrare, fastighetsrådgivare, civilekonomer, civilingenjörer och fastighetsvetare.

Även om vi inte annonserar en ledig tjänst kan du skicka en spontanansökan till oss. Relier växer och har för avsikt att tillsätta nya tjänster inom kort.

Malmö/Helsingborg
Skicka ett mejl med CV och personligt brev till [email protected]

Göteborg
Skicka ett mejl med CV och personligt brev till [email protected]