Nosli AB har förvärvat fastigheten Modulen 11, belägen på Läreda industriområde i Hässleholm. Fastigheten omfattar en byggnadsyta på cirka 31.000 kvm och en total areal på cirka 78.000 kvm.

Modulen 11 är en näst intill fullt uthyrd fastighet, med 29.000 kvm dedikerade till logistik- och lagerverksamhet samt 2.000 kvm till kontor och restaurang. Fastighetens läge erbjuder god tillgänglighet och optimal funktionalitet för lager och logistik.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva en så fin och välförvaltad fastighet. Modulen 11 kompletterar Noslis befintliga bestånd mycket väl. Vi kommer fortsätta förvalta fastigheten men vår lokala förvaltningsorganisation samt i nära samarbete med de tidigare ägarna. Vi ser fram emot att fortsätta vår expansion i regionen, säger Martin Johansson, VD Nosli Fastigheter.

Överlåtelsen skedde genom en bolagsöverlåtelse med tillträde den 28 juni 2024.

Affären har förmedlats av Relier – Real Estate Advisor och säljaren är privat fastighetsägare.

För frågor eller mer information kontakta,
Mark Silfver, Relier Syd AB
[email protected]
0760-08 97 27