Den nya anläggningen blir 13 700 kvm stor och uppförs på fastigheten Sockret 4 i Malmö, på vilken även en annan av Catenas logistikanläggningar om 18 600 kvm som nyligen har färdigställts för Lekia. Läget i Malmö mellersta hamnområde är mycket centralt med närhet till järnväg och snabb access till både E6 och E20. Totalt omfattar fastigheten 42 000 kvm tomtyta som nu blir helt bebyggd. Den nya anläggningen miljöcertifieras och på taket installeras solceller.

Hyresgästen Rugvista, erbjuder onlineförsäljning av mattor, har en stark marknadsposition på den europeiska marknaden och är noterade på Nasdaq First North Premier. Rugvista har tecknat ett nioårigt hyresavtal med Catena och kommer att placera sitt huvudkontor i de nya lokalerna som därmed inrymmer både lager, logistik och en omfattande kontorsdel.

– Vid inflyttning kommer cirka 100 medarbetare arbeta i de nya moderna lokalerna som är anpassade efter vår verksamhet. Vi uppskattar särskilt att hållbara lösningar är en del av såväl byggprocessen som den färdiga anläggningen och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Catena, säger Rugvistas VD Michael Lindskog.

Etableringen utgör ytterligare ett led i Catenas arbete att bidra till en mycket spännande utveckling av Malmös hamnområden, där vi tillför nya och genomtänkta logistikanläggningar som bidrar till områdets attraktivitet.

– Vi är oerhört stolta över att vara drivande i förvandlingen av området och över att vi kan välkomna Rugvista till en arbetsplats som verkligen ligger helt i linje med vår filosofi att lager- och logistikanläggningar också ska vara attraktiva arbetsplatser där människor trivs och utvecklas, säger Catenas Regionchef Fredrik Renå.

Mark Silfver, Relier – Real Estate Advisor, har förmedlat denna uthyrningen och medverkat i hela uthyrningsprocessen.

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85