Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har ingått avtal om förvärv av fastigheterna Bokhandlaren 4 & 5 samt Ekorren 4 i Eslöv. Det totala antalet lägenheter uppgår till 60 och antalet lokaler till 3, uppdelat på 3 546 kvm bostadsyta och 1 690 kvm lokalyta. Säljaren är en privat fastighetsägare. Tillträde kommer att ske den 28 april 2017.
”Vi ser fram emot att förvalta dessa väl underhållna fastigheter och kommer att fortsätta utöka vårt bestånd av hyresfastigheter i denna region, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).”
Relier – Real Estate Advisor har förmedlat dessa fastighetstransaktioner.
Mer information: Relier – Real Estate Advisor Anders Hedenskog, 0708-119898, [email protected] eller Magnus Silfver, 0733-770085, [email protected] 1.