Välj en sida
  • English
  • Dansk

Mer fokus på bostäder i Malmö!

Mer fokus på bostäder i Malmö!

Fastighetsbolaget Hyresbostäder i Malmö säljer sin enda industrifastighet för att kunna lägga ett större fokus på bostadsmarknaden.

 

Fastigheten Svavlet 5 ligger på Emilstorpsgatan 26 i Malmö, en tomställd fastighet om ca. 2100 kvm med både kontor och lager. Ammar Trading har köpt fastigheten för eget bruk och uthyrning via bolagsöverlåtelse och har tillträde till fastigheten sedan den 1 mars 2019.

 

Relier har förmedlat denna försäljning och bolagsöverlåtelse på uppdrag av Hyresbostäder i Malmö och önskar båda företagen lycka till med sina nya projekt.

 

För mer information, kontakta

Magnus Silfver – CEO Relier Syd AB

[email protected]
Tel: 0733-77 00 85