Fastighetsbolaget Hyresbostäder i Malmö säljer sin enda industrifastighet för att kunna lägga ett större fokus på bostadsmarknaden.
 
Fastigheten Svavlet 5 ligger på Emilstorpsgatan 26 i Malmö, en tomställd fastighet om ca. 2100 kvm med både kontor och lager. Ammar Trading har köpt fastigheten för eget bruk och uthyrning via bolagsöverlåtelse och har tillträde till fastigheten sedan den 1 mars 2019.
 
Relier har förmedlat denna försäljning och bolagsöverlåtelse på uppdrag av Hyresbostäder i Malmö och önskar båda företagen lycka till med sina nya projekt.
 
För mer information, kontakta
Magnus Silfver – CEO Relier Syd AB
[email protected]
Tel: 0733-77 00 85