KB Kumlakneken 2 har avyttrat fastigheten Botkyrka Kumlakneken 2 till Fastina Fastigheter Hus 7 AB. Denna butiksfastighet är belägen i populära handelsområdet Eriksberg i Botkyrka strax söder om Stockholm. Byggnaden omfattar ca 2300 kvm uthyrbar yta. Rusta är den enda hyresgästen och sitter på ett 8-årigt avtal.
Köparen tillträdde fastigheten 30 december 2015 och köpeskillingen uppgick till 38,3 Mkr. Säljarens rådgivare har varit Relier och Sydfastgruppen För mer information kontakta: Johan Holpers 070-759 34 64, Relier Claes Örtegren 070-749 25 60, Sydfastgruppen