Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Trailern 1 Trelleborg, med adress Lastvägen 3. Fastigheten har nybyggnadsår 2016, en uthyrningsbar yta om 2 600 kvm fördelat på fem lokaler och var vid försäljning fullt uthyrd till flertalet hyresgäster. Den uthyrbara ytan möjliggör lokaldisponering åt kontor, lager, handel och gym.

Försäljning gjordes genom en aktieöverlåtelse av samtliga aktier i bolaget KEMAP AB som äger fastigheten Trailern 1. Tillträde skedde 2020-03-02. Säljare var KEMO Fastighets AB samt en privatperson och köpare var ett nybildat fastighetsbolag med säte i Malmö. Juridiskt ombud för säljaren vad advokatbyrån MAQS.

Fastigheten ligger strategiskt belägen utmed Hedvägen i Trelleborgs västra delar, med närhet till centrum och andra kommersiella fastigheter inom handel, logistik och lättare industri i närområdet. Placeringen ger en bra tillgänglighet för kunder från Trelleborg och angränsande orter, samt ett optimalt logistikläge för transporter inom Skåne, norrut i Sverige eller söderut till Europa.

– Vi är mycket glada att få överlåta fastigheten till de nya ägarna, vilka vi är övertygade om kommer att ta väl hand om hyresgästerna och utveckla fastigheten vidare, säger säljaren.

– Det har varit ett stort intresse, både från lokala och regionala köpare, av att få förvärva denna nyproducerade fastighet och detta visar igen att Trelleborg attraherar köpare att investera på orten och vi ser ett fortsatt intresse av att locka köpare till fastighetsförvärv i kommunen, säger Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare hos Relier.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
Tel: 0708 – 95 40 52