XL Bygg Hans Anders har förvärvat fastigheten Knackstenen 1 i Malmö av LK Group, via bolagsöverlåtelse, till en köpeskilling av 29 mkr. Tillträde har skett per den 2:a oktober 2017. Fastigheten ligger i Fosie i Malmö och består av kontor och lager på 4100 kvm och har en total tomtyta på 9500 kvm, Efter ombyggnad och anpassning av lokalerna kommer XL-Bygg Hans Anders under våren 2018 öppna en ny fullsorterad proffsanläggning. LK kommer att flytta sitt regionkontor till en nybyggd fastighet på Lockarp i Malmö under våren 2018. Sedan tidigare har lagret flyttats till ett nybyggt logistikcenter i Ulricehamn.
-”XL-Bygg Hans Anders förvärvar denna som ett naturligt led i företagets utveckling när det gäller vår satsning i Malmöregionen. Denna nya etablering är ett led i att kunna serva våra kunder Malmö med omnejd ännu bättre”; säger Olof Nyberg VD på XL-Bygg Hans Anders.
-”Detta blir en smidig lösning att sälja fastigheten i Fosie, hyra under en period och därefter flytta över kontorsverksamheten till vår nybyggda anläggning på Lockarp under våren 2018, då den färdigställs”, säger Dan Paradell VD på Lagerstedt & Krantz.
Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Lagerstedt & Krantz.
Mer information: Relier Syd AB – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 040-307501, 0733-770085 [email protected]