En ny aktör på den svenska marknaden har förvärvat två fastigheter om totalt ca. 3000 kvm av Norama Real Estate AB. Köparna av Åkarp Fastighets AB, innehållande fastigheterna Malmö Hälsingland 1 och Burlöv Åkarp 1:83, är ett tysk- och svenskt ägarsamarbete som tillträdde bolaget den 1 augusti 2019.
De nya köparna avser att utveckla båda fastigheterna. Fastigheten Hälsingland 1 på Åmålsgatan 9 i Malmö avser köparna utveckla till hostel för vakanta ytor, denna ligger nära Mobila köpcentrum. Fastigheten Åkarp 1:83 på Alnarpsvägen 45 i Åkarp som ligger längs E6:an med god tillgänglighet och kommer att initialt uthyras till kontorshotell för vakanta kontorsytor.
 

– ”Vi köper dessa två fastigheter då vi tror på utvecklingen i Malmö-regionen och detta köp är en bra början. Detta är ett samarbete där våra ägare i Tyskland har utvecklat sitt fastighetsbolag de senaste 25 åren med över 3000 bostäder i Berlin. Vi vill växa ytterligare i Malmö-regionen, säger Saber Zahidi, VD Fastighets AB Åkarp”
”För oss är dessa fastigheter två av våra mindre och av den anledningen är det för oss nu lämpligt att sälja dessa för att koncentrera oss på större fastigheter. Vi välkomnar de nya ägarna och tycker det är bra att de nya ägarna utvecklar dessa, säger Martin Mildner, VD Norama Real Estate AB. ”
Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Norama Fastigheter AB.
Enckell Advokatbyrå medverkade som säljarens juridiska ombud.
Mer information:
Relier Syd AB – Real Estate Advisor
Magnus Silfver, CEO Relier Syd AB
0733-770085
magnus.silfver@relier.se