Skånesund har förvärvat fastigheten Kvartsen 7 i Lund av MA System AB via bolagsöverlåtelse. Tillträde har skett per den 1:a september 2017. Fastigheten ligger på Gastelyckan i Lund och består av kontor och lager med en uthyrningsbar yta om ca 7 300 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd och har sex olika hyresgäster så som t ex MA System AB, Pipechain Group AB, Telair International AB och Kraftringen Energi AB.

  • Kvartsen 7 Lund är en välbyggd fastighet och gör att vi inom Skånesund kan etablera oss på Gastelyckan i Lund. Förvärvet kompletterar vårt bestånd på ett bra sätt och vi kommer fortsätta att utveckla fastigheten, säger Leif Persson, Skånesund.
  • Försäljningen gör att vi som säljare och hyresgäst får fortsättningsvis en bra fastighetsägare med lokal- och regional närvaro samt god kompetens inom fastighetsförvaltning, säger Per Grettve, MA System AB

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av MA System AB och Mazars Real Estate har biträtt Skånesund. Säljaren och Köparen har valt att inte offentliggöra köpeskillingen.
Mer information: Relier Syd AB – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 040-307501, 0733-770085 magnus.silfver@relier.