Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av tomträtten till fastigheten Malmö Havet 5 genom en bolagsförsäljning av RTB Havet KB. En logistikfastighet belägen vid Frihamnsviadukten i Nyhamnen. Fastigheten är en terminalbyggnad för omlastning med lager och kontor. Säljare är en privatperson och köpare Castellum. Tillträdesdatum 2020-03-31 med en köpeskilling om 35 000 000 kr.

”Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla den vidare”, säger Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum.

”Castellum är en naturlig köpare till denna fastighet då de redan har liknande fastigheter att utveckla samt deras kommande byggprojekt med Domstolsverkets nya Tingsrätt och Förvaltningsrätt och E.ON:s nya huvudkontor i Nyhamnen. Vi har haft ett bra samarbete med säljaren då vi nu både förmedlat uthyrning och försäljning”, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

 

För mer information kring förvärvet, se pressmeddelande från Castellum enligt följande länk: https://www.castellum.se/press/pressmeddelanden/2020/04/castellum-forvarvar-logistikfastighet-i-centrala-malmo/

 

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85