För att säkerställa Kavlis framtida tillväxt i Eslöv förvärvas nu Bring Frigos lagerfastighet som ligger ca 2 km sydost om de nuvarande fabrikslokalerna. Fastigheten är på ca 46 000 kvm och har en total byggnadsyta på närmare 10 000 kvm. Med denna lokal och fastighet skapas långsiktiga tillväxtmöjligheter för Kavli på orten. Övertagandet kommer att ske senast den 30 augusti 2019.
 
– Kavli har vuxit kraftigt de senaste åren och förvärvet av denna lagerfastighet säkerställer vår fortsatta expansion för de närmaste åren. Vi har funnits i Eslöv i snart 150 år och vill fortsätta utveckla verksamheten i kommunen. Denna investering, i kombination med möjligheten att förvärva ytterligare tomtyta i anslutning till fastigheten, säkerställer att vi fortsatt kommer kunna växa och förbli en stor arbetsgivare i kommunen, säger Gerhard Bley, VD för O. Kavli AB.
– Det är glädjande att det är Kavli som är köparen, säger Peter Haveneth, VD Bring Frigo.
-Förvärvet av lagret i Eslöv ger Kavli bättre möjligheter att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen i södra Sverige, fortsätter Peter.
– Fastigheten Gurkan 2 i Eslöv kommer ställas om från fryshus till lagerfastighet, vilket innebär en fortsatt utveckling av livsmedelsindustrin i Eslöv. Fastigheten kan tillbyggas ytterligare, vilket passar ett expanderande företag som Kavli, säger Magnus Silfver, VD och fastighetsmäklare för Relier Syd AB som förmedlat och varit rådgivare i denna fastighetsförsäljning.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Silfver, VD & Fastighetsmäklare Relier Syd AB
Tele 0733 08 97 27
Jessica Sehlin, HR & Kommunikationsdirektör O. Kavli AB
Tele 08 727 05 02 Mobil +46 70 190 11 27
Peter Haveneth, VD Bring Frigo
Tele 042 17 80 65