Kamux, ett företag specialiserat på försäljning av begagnade bilar, expanderar och öppnar en ny butik i Helsingborg under sommaren 2019. Butiken i Helsingborg kommer bli Kamux 17e bilhall i Sverige.
Kamux Corporation är en handlarkedja, specialiserad på försäljning av begagnade bilar och relaterade tjänster. Kamux första bilhall öppnades 2003 i Tavastehus och idag har Kamux 47 bilbutiker i Finland, 16 i Sverige och fyra i Tyskland.
“Kamux butik i Helsingborg kommer ligga i ett välbesökt bilhandlarområde. Detta ger oss en utmärkt möjlighet att komma närmare våra kunder,” säger Robin Toss.
“Det är verkligen spännande med vår expansion i Sverige. Under 2018 öppnade vi tre nya butiker och vi fortsätter att utöka. Vårt nätverk av butiker tillsammans med en exceptionellt bra kundservice och stark digital närvaro är förutsättningar för vår framgång,” säger Olli Kilpi, Director of International Business.
För mer information:
Stefan Haslbeck, Fastighetsrådgivare Helsingborg
0733-80 80 82