G&O Group AB säljer fastigheten Ametisten 2 i Helsingborg, via bolagsaffär till ett privat fastighetsföretag. Fastigheten Ametisten 2 är en industribyggnad med kontor och lager belägen på Porfyrgatan 5 i Helsingborg. Byggnaden uppfördes år 2013 och har en yta av ca 5000 m2, hela fastigheten är uthyrd till ett företag på ett längre hyresavtal. Köpeskillingen för fastighetsvärdet är 51 mkr utan avdrag för latent skatt, tillträde sker 1 december 2016.
G&O Group AB äger flera nybyggda fastigheter i Helsingborg. De avser uppföra under kommande år flera likande fastigheter med kontor och lager i modern design och anpassade efter inflyttande hyresgästers behov.
“Vi är i en fortsatt expansiv fas och bygger flera nya fastigheter med lager och kontor på Väla Södra. Vi har valt att sälja denna fastighet för att fokusera på flera nya projekt i Helsingborg. Fastighetsmarknaden i årets tillväxtskommun Helsingborg är expanderande och det finns en god framtidsutveckling i hela regionen”, säger Jacob Olsson VD, G&O Group AB.
Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna transaktion.
Mer information: Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 0733-770085 [email protected]