Galjaden Fastigheter AB har den 18 november 2016 av Portsystem 2000 AB, helägt dotterbolag till Assa Abloy Entrance Systems AB, förvärvat fastigheten Kämparp 1:8, Klingekärrsgatan 10, i Habo. Fastigheten som består av industri, lager och kontor har en uthyrningsbar yta om ca 8 100 kvm samt mark om ca 20 500 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till hyresgästen Habo Rostfria AB.

  • Kämparp 1:8 Habo är en välbyggd kommersiell fastighet som på ett bra sätt kompletterar vårt bestånd. Förvärvet är vårt andra på kort tid i Jönköpingsregionen som vi ser som en stabil marknad, säger Martin Hansson, VD Galjaden Fastigheter AB
  • Försäljningen gör att Portsystem 2000 AB kan hyra nya, för verksamheten bättre anpassade, lokaler i Jönköping för kontor och reservdelslager. Genom detta koncentrerar vi oss på vår kärnverksamhet, säger Pierre Lindekrantz, VD Portsystem 2000 AB

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Portsystem 2000 AB.
Mer information:
Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 040-307501, 0733-770085 [email protected]