Flint Group, en av de största leverantörerna till tryckning och förpackningsindustrin i hela världen och som skapades genom sammanslagning av XSYS Print Solutions och Flint Ink Corporation i slutet av 2005. Flint Ink grundades i USA 1920 och växte konsekvent över tiden för att bli en internationell erkänd leverantör av tryckfärger och färgämnen.
Flint Group öppnar en kund- och utvecklingsenhet på Bulltofta i Malmö. Den nya enheten kommer att vara klar i april 2017 och anpassas i samarbete med fastighetsägaren. Flint Group hyr lokalerna av fastighetsägaren Holmbergs Real Estate, Jimmie Holmberg AB, dessa är ca 1640 kvm och ligger Höjdrodergatan 20, Malmö.
”Denna etablering i Malmö har skett efter noggrann analys och val av etableringsort där Malmö fungerar väl med närhet till våra enheter i Trelleborg och Lund samt goda internationella kommunikationer via Kastrup. Detta gör att vi kan nyttja god lokal kompetens hos våra medarbetare i kombination med att bjuda in kunder såväl nationellt som internationellt, säger, VD Peter Håkansson på Flint Group Sweden AB”
Mer information: Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver 040-307501, 0733-770085 [email protected]