Fastigheten Hedenstorp 2:41 med adress Molögsvägen 26, Jönköping har överlåtits via bolagsöverlåtelse. På fastigheten finns två nyligen uppförda, moderna lager- och logistikbyggnader med tillhörande kontor. Den uthyrbara arean uppgår till cirka 10 500 kvm och är uthyrd till två hyresgäster samt en vakant lokal med kontor och lager om ca 1 500 kvm.

Jönköping är en av Corem’s prioriterade orter och bolaget äger sedan tidigare 20 fastigheter i Jönköping om totalt 77 000 kvm uthyrbar area.
Säljare är Theofils Invest AB som äger Theofils AB. Theofils är marknadsledande leverantör av beslag till trä-, snickeri-, bygg- och möbelindustrin i Sverige. Huvudkontoret och logistiklagret finns i aktuell fastighet i Jönköping och företaget har även yrkesbutiker i Stockholm, Malmö och Jönköping.

”Förvärvet innebär att vi etablerar oss i en ny del av staden. Hedenstorp industriområde är ett expansivt område som har bra kommunikationer med närhet till Riksväg 40 och Jönköping Airport”, säger Corem’s VD Eva Landén.

”Försäljning av fastigheten är ett led i vår strategi, där vi skapar förutsättningar för att via förvärv fortsätta utveckla Theofils Invest”, säger Thomas Nilsson, VD Theofils Invest AB.

Förvärvet görs som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 140 mkr. Planerad tillträdesdag är den 1 december 2020.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av säljaren Theofils Invest AB.

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85