Carpetvista AB expanderar och hyr mer lager på Frihamnsallén 10 i Malmö¸ inflyttning har skett under kvartal 1- 2016.
Carpetvista är ledande e-handelsbolag inom försäljning av mattor för alla och äkta mattor. De expanderar nu med sitt koncept rugvista.se som tillhandhåller olika typer av mattor inklusive designade mattor. Denna förhyrning kommer att öka deras möjligheter att expandera verksamheten.
“Med dessa lager kan vi möta den ökande försäljning vi har och då speciellt för site Rugvista.se. Lagerlokalerna och dess unika geografiska läge nära Malmö Central och även närheten till Malmös ringvägar är ett mycket bra läge för vår verksamhet. säger Ludvig Friberger, VD Carpetvista AB”
Relier har förmedlat denna uthyrning åt fastighetsägaren Schenker Property Sweden AB.
Mer information: Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 040-307501, 0733-770085 [email protected]