Assa Abloy Entrance Systems säljer till Aspelin Ramm Fastigheter en tomträtt i Torslanda om 38 000 kvadratmeter mark och 14 000 kvadratmeter lokalyta anpassad för logistik eller tillverkning.
Fastigheten ligger strategiskt belägen alldeles intill Torslandavägen och i närheten av Volvo Cars personbilstillverkning i Torslanda. Lokalerna står idag tomma, då den tidigare tillverkningen av garageportar har flyttat utomlands.
– Torslanda är en väldigt attraktiv och expansiv stadsdel i Göteborg där vi med det nya köpet tydligt befäster vår närvaro i området. Sedan tidigare äger vi bland annat även grannfastigheten vilket innebär att den sammanlagda utvecklingsbara ytan är 56 000 kvadratmeter, säger Lennart Karlsson, vd för Aspelin Ramm Fastigheter.
Aspelin Ramm Fastigheter har länge arbetat med att utveckla befintliga fastigheter och ge dessa ett helt nytt innehåll och en ny funktion.
– Våra översiktliga studier visar att det skulle kunna rymmas mellan 700 och 1000 nya lägenheter i området. Men vad det till sist blir avgörs av Göteborgs stads önskemål om vad området ska användas till, säger Lennart Karlsson.
Enligt Lennart Karlsson handlar Aspelin Ramm Fastigheters utvecklingsmodell om att tidigt kunna identifiera framtida behov och en fastighets eller ett områdes utvecklingspotential i förhållande till dessa behov.
Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Assa Abloy Entrance Systems.
 
Mer information:
Relier – Real Estate Advisor
Magnus Silfver
0733-770085, [email protected]