Fastigheten Björnen 18 belägen på Lodjursgatan 2 i Landskrona, med en uthyrbar area av ca 4 000 kvm kontor och lager, har Assa Abloy sålt till ny fastighetsägare, Lomma Tegelfabrik AB. Tillträde sker sommaren 2016. Fastigheten kommer därefter att genomgå en om- och tillbyggnad av ca 1 000 kvm lager till den nya hyresgästen, Alfdex AB. Alfdex planerar att flyttar in under senare delen av 2017. Arkitekt Staffan Holfelt, Staffan Holfelt Arkitekter AB, har designat och utvecklat fastigheten. Assa Abloy Entrance Systems – världsledande på passage- och portsystem, kommer att anpassa sina tidigare produktionslokaler på Lodjursgatan 10 till moderna kontorsmiljöer för sin personal som idag finns på Lodjursgatan 2.
Alfdex AB – världsledande företag på avgasrening av vevhusgaser för tunga fordon- flyttar produktion och kontor från Instrumentgatan i Landskrona. ”Nu kommer vi att få anpassade lokaler för vår verksamhet och personal på 130 personer så att vi kan fortsätta vår utveckling i Landskrona för världsmarknaden”, säger Mats Ekeroth, VD Alfdex.
Relier Syd AB – Real Estate Advisor har förmedlar försäljning av fastigheten på uppdrag av säljaren Assa Abloy samt medverkat till etableringen för Alfdex.
Mer information: Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver [email protected] Tel 040-307501