Relier – Real Estate Advisor har bistått med att hitta nya lokaler för SJ AB:s utbildningsverksamhet. Valet blev Trianons fastighet Malmö Residenset 4 på Hamngatan 4, på ett mycket stationsnära läge mitt emot Malmö Centralstation.

På 239 kvm kommer SJ erbjuda internutbildning för anställda. SJ investerar kontinuerligt i utbildning och uppdaterade arbetsverktyg för deras medarbetare.

SJ grundades år 1856 och är ett marknadsledande reseföre­tag som trafikerar järnvägarna i hela riket och är helägt av den svenska staten med ca 5 400 medarbetare i Sverige och Norge. SJ erbjuder ett hållbart resande med 1 500 dagliga avgångar med persontrafik.

För frågor eller mer information kontakta
Julia Castro, Uthyrare
[email protected]
0735 – 43 03 53