Med anledning av Covid-19 har Relier Real Estate Advisor vidtagit åtgärder för att bidra till minskad smittspridning.

Vi har bred kompetens och har mycket information och erfarenhet att dela med oss till kunden över telefon, för att ge kunden en första uppfattning om objekten vi förmedlar matchar deras önskemål och behov. Detta genom att vi under flertalet år sett många lokaler och fastigheter så att ni som spekulant hittar rätt lokal och fastighet direkt och utan att springa på många onödiga visningar.

 

Följande åtgärder vidtas på obestämd tid, tills smittläget är åter till normal nivå. Nedan gäller både objekt för uthyrning och fastighetsförmedling.

  • Inledande kontakt kan ske över telefon, videosamtal och/eller mejl istället för fysiska möten.
  • Fysiska visningar kommer att erbjudas, men i större omfattning finns nu även möjligheten att se bilder, filmer och digitala visningar av våra objekt.
  • Möjligheter till videomöte istället för fysiska möte erbjuds.
  • Vid en visning, kundbesök eller möte ska deltagare hålla avstånd på 1,5 – 2 meter. Hälsning görs på avstånd. Deltagare ska vara friska. God handhygien ska hållas.
  • Vid kunds obehag kring situationen ser vi till att anpassa oss efter kundens önskemål.
  • Vi följer löpande råd från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

 

Med anledning av pågående situation har Relier vidtagit förändringar för att bättre anpassa sig till rådande arbetssituation för att kunna fortsätta vår verksamhet.

  • Vi filmar så många objekt det är möjligt, för att kunna erbjuda digitala visningar för våra kunder.
  • Vi har nu möjlighet till videomöten i större omfattning än tidigare.
  • Vi ställer inte in, vi ställer om.

 

Behöver ni flytta till en mindre (eller större) lokal till följd av pågående situation? Kontakta oss för att hitta ny lokal eller få hjälp med att hyra ut er befintliga! Vi hjälper även till med besparingsuppdrag. Kontakta oss enligt nedan.

Relier Syd: 040 – 30 75 00

Relier Göteborg: 0709 – 24 23 01