Fastigheten Malmö Förbygeln 1 har överlåtits genom bolagsförsäljning och tillträde skedde den 2 maj 2023. Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen på uppdrag av säljarna, Corem Property Group. Köpare är Casa i Skåne Invest AB.

På Skrittgatan 1 i området Elisedal ligger fastigheten med en total uthyrbar area på ca 5 200 kvm med kontor och lagerytor som är tomställda och redo för nya hyresgäster.

För frågor eller mer information kontakta,
Magnus Silfver, VD Relier Syd AB
[email protected]
0733 – 77 00 85