Genomförd försäljning av fastighet på Väla Södra i Helsingborg.

Fastigheten Ametisten 7, med adress Porfyrgatan 7 i Helsingborg har sålts genom överlåtelse av samtliga aktier i bolaget som innehar fastigheten Helsingborg Ametisten 7 med äganderätt. Fastigheten ligger på utvecklingsområdet Väla Södra, med en uthyrbar area om ca 3 000 kvm fördelat på lager, produktion och kontor och är fullt uthyrd till en hyresgäst. Säljare och köpare är privata.

Tomtareal: 10 077 kvm
Total uthyrbar area: ca 3 000 kvm
Tillträdesdatum: 15 december 2020

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna fastighetsbolagsöverlåtelse.

För frågor eller mer information kontakta,
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85