Fem industrifastigheter i Skåne har överlåtits genom bolagsöverlåtelse, tillträde skedde den 31 mars 2023. Tillsammans har fastigheterna en total uthyrbar area på ca 4 350 kvm med lager, kontor och stor inhägnad tomt för ställytor och förvaring. Samtliga fastigheter har vid försäljningstillfället varit tomställda. Försäljningen gjordes genom bolagsöverlåtelse av två bolag som innehar fastigheterna nedan.

• Malmö Flintkärnan 10, Fosie
• Malmö Rödkallen 2, Hamnen
• Lund Kvartsen 1, Gastelyckan
• Eslöv Domherren 5, Öster
• Staffanstorp Borggård 1:475, Östra industriområdet

Säljare är Isophema AB, ägare till Byggmaskiner Förvaltnings AB och Byggmaskiner Utvecklings AB, köpare är en privat fastighetsägare.

”Denna försäljning passar oss väl då fastigheternas lokaler kommer bli tomställda för uthyrning. Köparen avser hyra ut fastigheterna för förvaltning där vårt uthyrningsteam kan bistå”, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB

För frågor eller mer information kontakta,
Magnus Silfver, VD Relier Syd AB
[email protected]
0733 – 77 00 85