Fastigheterna Helsingborg Turkosen 1 och Turkosen 5 har den 1 oktober 2021 tillträtts efter försäljning genom bolagsöverlåtelse. De två grannfastigheterna är nyuppförda lager- och logistikfastigheter från 2017 – 2020 med adress Andesitgatan 7 och 9 på populära Väla Södra i Helsingborg. Med en total uthyrbar area om ca 5 800 kvm och är fullt uthyrda till väletablerade hyresgäster. Relier har medverkat vid uthyrningen av medparten av lokalerna till hyresgäster sedan uppförandet. Säljare är Indelo Fastigheter och köpare är Svenska Verksamhetsfastigheter, ett samarbete mellan Broadgate Asset Management och Eqt Real Estate som etablerar sig ytterligare i regionen.

”Nu när fastigheterna är färdigställda och fullt uthyrda var det läge att sälja för att kunna påbörja framtida projekt!” säger Fredrik Löfgren, Indelo Fastigheter

För frågor eller mer information kontakta,

Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85