Välj en sida
  • English
  • Dansk

Nyheter

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

PRESSMEDDELANDE
2018-05-04

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

 

Relier – Real Estate Advisor med verksamhet inom lokal- och fastighetsförmedling i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg expanderar med att rekrytera ny personal i Malmö och Göteborg.

 

För kontoret i Malmö rekryteras Sanna Ljungström och Isabelle Svensson för lokaluthyrningar. Sanna och Isabelle är båda 24 år och kommer från Malmö Universitet där de går ut Fastighetsförtagande-programmet. De kommer att primärt vara verksamma med lokalförmedling i Malmöregionen och börjar på heltid 4:e juni 2018.

 

I Malmö har också Per Nordström, anställts som Senior fastighetsrådgivare, som kommer att jobba med fastighetstransaktioner och börjar i mitten på juni 2018. Per är 50 år och jobbar idag hos Cromwell Property Group som Senior Asset Manager Nordic. Per är Civilingenjör och har lång och bred erfarenhet från fastighetstransaktioner inom bl.a. Cromwell, Valad och Trelleborg AB.

 

I Göteborg har Alexandra Andersson anställts som uthyrare, Alexandra har börjat på Relier den 2/5 och kommer från SEB där hon varit anställd sedan 2004, nu närmast har hon verkat som företagsrådgivare på SEB.

 

I Göteborg har Mathilda Cedergren anställts som fastighetsmäklare. Mathilda är 28 år och har efter många framgångsrika år som fastighetsmäklare på privatsidan nu senast på Stadshem valt att verka inom kommersiella fastigheter. I mitten av juni börjar Mathilda som fastighetsmäklare på Göteborgskontoret.

– Det är med glädje som vi välkomnar våra nya medarbetare och känner att vi förstärker vårt team i Öresundsregionen med ytterligare mer fokus på både lokalförmedling och fastighetstransaktioner i Malmö- och Öresundsregionen, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

-Varmt välkomna till oss, vi ser framemot vårt nya samarbete. säger Christer Backman, VD Relier Göteborg AB.

 

Om Relier – Real Estate Advisor

Relier – Real Estate Advisor är idag en av Sveriges största lokalförmedlare inom kommersiella fastigheter. Verksamheten erbjuder tjänster inom lokaluthyrning och fastighetstransaktioner i hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

 

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM AB

 

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Backman, VD Relier Göteborg AB – Real Estate Advisor, [email protected], 0709-24 23 01

Magnus Silfver, VD Relier Syd AB – Real Estare Advisor, [email protected], 0733-770085

Relier i Göteborg har förmedlat fastighet till Svenska Hus.

Relier i Göteborg har förmedlat fastighet till Svenska Hus.

Fastigheten är på ca 2 600 m2 och består av kontorslokaler med verksamhetsytor på bottenplan. Den ligger på Distansgatan i Högsbo, i västra Göteborg, längst med Dag Hammarskjöldsleden, som är en av de större infartslederna till centrala Göteborg.

”Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i lägen med utvecklingspotential i de tre storstadsområdena. Vårt förvärv av fastigheten i Högsbo ligger helt i linje med detta. Under de kommande åren räknar vi med att mycket kommer att hända i området, inte minst i och med kommunens bostadsexploateringsplaner”, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

Säljaren, Revisorsringen, sitter kvar i fastigheten som en av två större hyresgäster i fastigheten som nästan är fullt uthyrd. Den andra större hyresgästen är Sandstens tryckeri.

Johan Holpers på Relier är den hos Relier i Göteborg som utfört förmedlingen.

Kontakta:

Johan Holpers 0707593464 eller [email protected]

Relier Göteborg har nu slutfört projekt Stallbacken i Mölndal

Relier Göteborg har nu slutfört projekt Stallbacken i Mölndal

Relier i Göteborg har nu levererat den sista hyresgästen i projekt Stallbacken ÅBY-Mölndal till Vestlund Bolagen. Stallbacken har idag följande hyresgäster: Åby Pizzeria, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Zun Drop in Solarium, Margarethas Konditori, 4-Gott, R Beaty Care och Beluxe.

Chefs Culinar etablerar ny logistikanläggning i Sunnanå utanför Malmö

Chefs Culinar etablerar ny logistikanläggning i Sunnanå utanför Malmö

Catena har idag tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Chefs Culinar och investerar drygt 115 Mkr i en ny logistikbyggnad. Detta blir den tredje etableringen på Logistikposition Sunnanå med ett cirka 7 600 kvadratmeter distributionslager.

På Sunnanå Burlövs kommun strax utanför Malmö, på Logistikposition Sunnanå, startar under våren 2018 byggnationen av det 7 600 kvadratmeter stora distributionslagret. Byggnaden ska innehålla både lagerdelar för koloniala varor såväl kylda som frysta livsmedel.

Den blivande hyresgästen, Chefs Culinar, är totalleverantör för restauranger, caféer och storkök med såväl internationella som svenska producenter och leverantörer. Chefs Culinar tecknar ett 7-årigt hyresavtal med Catena och investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 8 Mkr på årsbasis.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Chefs Culinar, som beräknas kunna flytta in i fastigheten vid våren 2019, kommer även ha möjlighet att expandera sin verksamhet på fastigheten.

”Som ett led i vår etablering på den svenska marknaden är vi glada att kunna ta detta steg till en modern och resurseffektiv logistikfastighet. Med fortsatt hundraprocentigt kundfokus kan vi förena effektiv logistik med ett brett utbud av artiklar från såväl lokala som globala leverantörer. Fastighetens läge ger oss möjlighet till fortsatt flexibilitet i kunderbjudandet samt att på en mycket innovativ marknad kunna stödja den lokala livsmedelsproduktionen i våra försäljningskanaler. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Catena”, säger Marcus Ahlm på Chefs Culinar.

”Att nu få bygga den tredje etableringen på Logistikposition Sunnanå känns glädjande och ett bevis på att utvecklingen av det som vi kallar ”last-mile distribution” är rätt i tiden. Fastigheten har med sitt läge nära E6 en perfekt bas för den nära livsmedelslogistiken. Chefs Culinar, med sin satsning i Södra Sverige, ger Catena ytterligare en stark hyresgäst inom livsmedelssegmentet och vi ser framemot ett långt samarbete med dem som kund hos Catena”, säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund, i en kommentar.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna uthyrning på uppdrag av Catena.

Mer information:
Relier Syd AB – Real Estate Advisor
Magnus Silfver [email protected] Tel: 0733 77 00 85
Richard Wihlborg [email protected] Tel: 0763 03 79 00

Ny uthyrare till Göteborgskontoret

Ny uthyrare till Göteborgskontoret

Göteborgskontoret välkomnar nu Alexandra Andersson som ny uthyrare, Alexandra är idag företagsrådgivare på SEB och startar hos Relier i maj 2018.

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM inleder samarbete för lokaluthyrning i Stockholm

Nordic PM och Relier inleder samarbete för lokalförmedling och uthyrning i Storstockholm och Mälardalen. Samarbetet innebär att Relier Stockholm och Nordic PM samlar sin breda kompetens och kontaktnät, för att med gemensamma krafter uppnå än högre uthyrningsgrad för sina kunder.

I samarbetet kommer Nordic PM bl.a. att bidra med bemanning och stödfunktioner, vilket ger båda företagen mycket goda förutsättningar att växa inom lokaluthyrning och förmedling i Stockholmsregionen.

  • Vi har haft en stark utveckling i regionerna Göteborg och Syd, så det är med glädje vi inleder detta samarbete med Nordic PM, vilket kommer att ge oss på Relier utmärkta förutsättningar att även växa inom lokalförmedling och uthyrning i Storstockholmsregionen, säger Christer Backman, VD Relier AB.
  • Samarbetet med Relier kommer att innebära att vi kan tillföra våra uppdragsgivare ytterligare fokus på lokaluthyrningsprocessen. Ferdinand von Fluck från Relier kommer att ingå i vårt uthyrningsteam, och vi hälsar honom varmt välkommen till oss och ser fram emot samarbetet, säger Joakim Orthén, VD Nordic PM.

Om Relier – Real Estate Advisor Relier – Real Estate Advisor är idag en av Sveriges största lokalförmedlare inom kommersiella fastigheter. Verksamheten erbjuder tjänster inom lokaluthyrning och fastighetstransaktioner i hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Om Nordic PM Nordic PM är fastighetskonsulter som förvaltar och förädlar fastigheter över hela landet. Verksamheten är i huvudsak uppdelad i affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling, fastighetstransaktioner och analys.

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM AB

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Backman, VD Relier – Real Estate Advisor, [email protected], 0709-24 23 01, www.relier.se Joakim Orthén, VD Nordic PM, joakim.orthen[email protected], 08-406 80 01, www.nordicpm.se

Relier i Göteborg expanderar och knyter Torbjörn Roslund till kontoret.

Reliers Göteborgs kontor växer vidare och knyter nu till sig Torbjörn Roslund, vilken kommer verka som uthyrare. Torbjörn har mycket lång och gedigen erfarenhet från bankverksamhet och har ett stort nätverk från dessa åren inom bank, nu senast på Handelsbanken i Kungsbacka. Torbjörn startar upp i december och kommer främst att verka i södra Göteborg och i norra Halland där Torbjörn har sitt största kontaktnät.

Toolab expanderar och flyttar in i ny lokal i Högsbo

Verktygsleverantören Toolab har nu flyttat in i sin nya och ändamålsenliga lokal på Viktor Hasselblads gata 10 i Göteborg. Lokalen som är på ca 1500 m2 har Toolab till största delar själva iordningställt. Det är en fröjd för oss på Relier som förmedlade lokalen till fastighetsägaren Claes Andersson, att nu se att Toolab fått till en så pass bra lokal.

För mer information kontakta Christer Backman på tel 0709242301 eller [email protected]

XL-Bygg Hans Anders förvärvar fastigheten Knackstenen 1 i Malmö

XL Bygg Hans Anders har förvärvat fastigheten Knackstenen 1 i Malmö av LK Group, via bolagsöverlåtelse, till en köpeskilling av 29 mkr. Tillträde har skett per den 2:a oktober 2017. Fastigheten ligger i Fosie i Malmö och består av kontor och lager på 4100 kvm och har en total tomtyta på 9500 kvm, Efter ombyggnad och anpassning av lokalerna kommer XL-Bygg Hans Anders under våren 2018 öppna en ny fullsorterad proffsanläggning. LK kommer att flytta sitt regionkontor till en nybyggd fastighet på Lockarp i Malmö under våren 2018. Sedan tidigare har lagret flyttats till ett nybyggt logistikcenter i Ulricehamn.

-”XL-Bygg Hans Anders förvärvar denna som ett naturligt led i företagets utveckling när det gäller vår satsning i Malmöregionen. Denna nya etablering är ett led i att kunna serva våra kunder Malmö med omnejd ännu bättre”; säger Olof Nyberg VD på XL-Bygg Hans Anders.

-”Detta blir en smidig lösning att sälja fastigheten i Fosie, hyra under en period och därefter flytta över kontorsverksamheten till vår nybyggda anläggning på Lockarp under våren 2018, då den färdigställs”, säger Dan Paradell VD på Lagerstedt & Krantz.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Lagerstedt & Krantz.

Mer information: Relier Syd AB – Real Estate Advisor Magnus Silfver, 040-307501, 0733-770085 [email protected]

PoG Woody Bygghandel AB etablerar ny anläggning i Helsingborg

PoG Woody Bygghandel har idag sex anläggningar i Skåne med ett komplett sortiment av byggmaterial och förnödenheter, till både proffs och hemmaproffs. PoG Woody Bygghandel AB etablerar nu en ny anläggning i Helsingborg.

PoG Woody Bygghandel AB flyttar in i sin nya anläggning om ca 3.000 kvadratmeter med adress Andesitgatan på Väla Södra i Helsingborg under våren 2018.

”Vi har under en tid tittat på att etablera oss i Helsingborg och nu kom ett tillfälle upp som vi tar tillvara på. Vi ser Helsingborg med omnejd som en mycket intressant och expansiv marknad och en självklar marknadsplats att vara på. Vi har en tydlig tillväxtstrategi och fortsätter att expandera vår verksamhet i Skåne enligt vår långsiktiga plan.” säger VD Kalle Gustafsson.

Fastighetsägaren är G & O Fastigheter.

Mer information: Relier – Real Estate Advisor Magnus Silfver 040-307501, 0733-770085 [email protected]