Välj en sida
  • English
  • Dansk

Nyheter

Kavli förvärvar Bring Frigos lagerfastighet och fortsätter att växa i Eslöv

Kavli förvärvar Bring Frigos lagerfastighet och fortsätter att växa i Eslöv

För att säkerställa Kavlis framtida tillväxt i Eslöv förvärvas nu Bring Frigos lagerfastighet som ligger ca 2 km sydost om de nuvarande fabrikslokalerna. Fastigheten är på ca 46 000 kvm och har en total byggnadsyta på närmare 10 000 kvm. Med denna lokal och fastighet skapas långsiktiga tillväxtmöjligheter för Kavli på orten. Övertagandet kommer att ske senast den 30 augusti 2019.

 

– Kavli har vuxit kraftigt de senaste åren och förvärvet av denna lagerfastighet säkerställer vår fortsatta expansion för de närmaste åren. Vi har funnits i Eslöv i snart 150 år och vill fortsätta utveckla verksamheten i kommunen. Denna investering, i kombination med möjligheten att förvärva ytterligare tomtyta i anslutning till fastigheten, säkerställer att vi fortsatt kommer kunna växa och förbli en stor arbetsgivare i kommunen, säger Gerhard Bley, VD för O. Kavli AB.

– Det är glädjande att det är Kavli som är köparen, säger Peter Haveneth, VD Bring Frigo.

-Förvärvet av lagret i Eslöv ger Kavli bättre möjligheter att utveckla den lokala livsmedelsproduktionen i södra Sverige, fortsätter Peter.

– Fastigheten Gurkan 2 i Eslöv kommer ställas om från fryshus till lagerfastighet, vilket innebär en fortsatt utveckling av livsmedelsindustrin i Eslöv. Fastigheten kan tillbyggas ytterligare, vilket passar ett expanderande företag som Kavli, säger Magnus Silfver, VD och fastighetsmäklare för Relier Syd AB som förmedlat och varit rådgivare i denna fastighetsförsäljning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Silfver, VD & Fastighetsmäklare Relier Syd AB
Tele 0733 08 97 27

Jessica Sehlin, HR & Kommunikationsdirektör O. Kavli AB
Tele 08 727 05 02 Mobil +46 70 190 11 27

Peter Haveneth, VD Bring Frigo
Tele 042 17 80 65

Relier – Real Estate Advisor förstärker sitt transaktionsteam genom att anställa Per Nordström som senior fastighetsrådgivare.

Relier – Real Estate Advisor förstärker sitt transaktionsteam genom att anställa Per Nordström som senior fastighetsrådgivare.

Per Nordström kommer att arbeta med kommersiella fastighetstransaktioner med placering i Malmö. Han har 20 års erfarenhet från den svenska och nordiska fastighetsmarknaden, och tidigare haft ledande befattningar hos Cromwell/Valad, Trelleborg AB och Aberdeen Property Investors. Per har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola och Danmarks Tekniske Universitet och är medlem i RICS

– Vi är glada att stärka vårt transaktionsteam med Per och få del av hans långa och breda erfarenhet med att han genomfört flera hundra fastighets- och fastighetsbolagsaffärer via tidigare anställningar. Detta gör att vi kan förstärka vårt erbjudande till våra kunder med fokus på kvalificerade transaktionstjänster, säger Magnus Silfver VD Relier Syd AB.

 

Per påbörjade sin anställning den 12 juni 2018.

 

För ytterligare information kontakta :

Magnus Silfver, 0733-770085, [email protected]  eller

Per Nordström, 0708-954052, [email protected]

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

PRESSMEDDELANDE
2018-05-04

Relier – Real Estate Advisor rekryterar ny personal i Malmö och Göteborg.  

 

Relier – Real Estate Advisor med verksamhet inom lokal- och fastighetsförmedling i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg expanderar med att rekrytera ny personal i Malmö och Göteborg.

 

För kontoret i Malmö rekryteras Sanna Ljungström och Isabelle Svensson för lokaluthyrningar. Sanna och Isabelle är båda 24 år och kommer från Malmö Universitet där de går ut Fastighetsförtagande-programmet. De kommer att primärt vara verksamma med lokalförmedling i Malmöregionen och börjar på heltid 4:e juni 2018.

 

I Malmö har också Per Nordström, anställts som Senior fastighetsrådgivare, som kommer att jobba med fastighetstransaktioner och börjar i mitten på juni 2018. Per är 50 år och jobbar idag hos Cromwell Property Group som Senior Asset Manager Nordic. Per är Civilingenjör och har lång och bred erfarenhet från fastighetstransaktioner inom bl.a. Cromwell, Valad och Trelleborg AB.

 

I Göteborg har Alexandra Andersson anställts som uthyrare, Alexandra har börjat på Relier den 2/5 och kommer från SEB där hon varit anställd sedan 2004, nu närmast har hon verkat som företagsrådgivare på SEB.

 

I Göteborg har Mathilda Cedergren anställts som fastighetsmäklare. Mathilda är 28 år och har efter många framgångsrika år som fastighetsmäklare på privatsidan nu senast på Stadshem valt att verka inom kommersiella fastigheter. I mitten av juni börjar Mathilda som fastighetsmäklare på Göteborgskontoret.

– Det är med glädje som vi välkomnar våra nya medarbetare och känner att vi förstärker vårt team i Öresundsregionen med ytterligare mer fokus på både lokalförmedling och fastighetstransaktioner i Malmö- och Öresundsregionen, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

-Varmt välkomna till oss, vi ser framemot vårt nya samarbete. säger Christer Backman, VD Relier Göteborg AB.

 

Om Relier – Real Estate Advisor

Relier – Real Estate Advisor är idag en av Sveriges största lokalförmedlare inom kommersiella fastigheter. Verksamheten erbjuder tjänster inom lokaluthyrning och fastighetstransaktioner i hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

 

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM AB

 

För mer information, vänligen kontakta:
Christer Backman, VD Relier Göteborg AB – Real Estate Advisor, [email protected], 0709-24 23 01

Magnus Silfver, VD Relier Syd AB – Real Estare Advisor, [email protected], 0733-770085

Relier i Göteborg har förmedlat fastighet till Svenska Hus.

Relier i Göteborg har förmedlat fastighet till Svenska Hus.

Fastigheten är på ca 2 600 m2 och består av kontorslokaler med verksamhetsytor på bottenplan. Den ligger på Distansgatan i Högsbo, i västra Göteborg, längst med Dag Hammarskjöldsleden, som är en av de större infartslederna till centrala Göteborg.

”Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i lägen med utvecklingspotential i de tre storstadsområdena. Vårt förvärv av fastigheten i Högsbo ligger helt i linje med detta. Under de kommande åren räknar vi med att mycket kommer att hända i området, inte minst i och med kommunens bostadsexploateringsplaner”, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

Säljaren, Revisorsringen, sitter kvar i fastigheten som en av två större hyresgäster i fastigheten som nästan är fullt uthyrd. Den andra större hyresgästen är Sandstens tryckeri.

Johan Holpers på Relier är den hos Relier i Göteborg som utfört förmedlingen.

Kontakta:

Johan Holpers 0707593464 eller [email protected]

Relier Göteborg har nu slutfört projekt Stallbacken i Mölndal

Relier Göteborg har nu slutfört projekt Stallbacken i Mölndal

Relier i Göteborg har nu levererat den sista hyresgästen i projekt Stallbacken ÅBY-Mölndal till Vestlund Bolagen. Stallbacken har idag följande hyresgäster: Åby Pizzeria, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Zun Drop in Solarium, Margarethas Konditori, 4-Gott, R Beaty Care och Beluxe.

Chefs Culinar etablerar ny logistikanläggning i Sunnanå utanför Malmö

Chefs Culinar etablerar ny logistikanläggning i Sunnanå utanför Malmö

Catena har idag tecknat ett 7-årigt hyresavtal med Chefs Culinar och investerar drygt 115 Mkr i en ny logistikbyggnad. Detta blir den tredje etableringen på Logistikposition Sunnanå med ett cirka 7 600 kvadratmeter distributionslager.

På Sunnanå Burlövs kommun strax utanför Malmö, på Logistikposition Sunnanå, startar under våren 2018 byggnationen av det 7 600 kvadratmeter stora distributionslagret. Byggnaden ska innehålla både lagerdelar för koloniala varor såväl kylda som frysta livsmedel.

Den blivande hyresgästen, Chefs Culinar, är totalleverantör för restauranger, caféer och storkök med såväl internationella som svenska producenter och leverantörer. Chefs Culinar tecknar ett 7-årigt hyresavtal med Catena och investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 8 Mkr på årsbasis.

Logistikposition Sunnanå har absolut bästa läget med direkt avfart från riksväg 11 och ytterligare 300 meter till avfarten ifrån E6/E20. Chefs Culinar, som beräknas kunna flytta in i fastigheten vid våren 2019, kommer även ha möjlighet att expandera sin verksamhet på fastigheten.

”Som ett led i vår etablering på den svenska marknaden är vi glada att kunna ta detta steg till en modern och resurseffektiv logistikfastighet. Med fortsatt hundraprocentigt kundfokus kan vi förena effektiv logistik med ett brett utbud av artiklar från såväl lokala som globala leverantörer. Fastighetens läge ger oss möjlighet till fortsatt flexibilitet i kunderbjudandet samt att på en mycket innovativ marknad kunna stödja den lokala livsmedelsproduktionen i våra försäljningskanaler. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Catena”, säger Marcus Ahlm på Chefs Culinar.

”Att nu få bygga den tredje etableringen på Logistikposition Sunnanå känns glädjande och ett bevis på att utvecklingen av det som vi kallar ”last-mile distribution” är rätt i tiden. Fastigheten har med sitt läge nära E6 en perfekt bas för den nära livsmedelslogistiken. Chefs Culinar, med sin satsning i Södra Sverige, ger Catena ytterligare en stark hyresgäst inom livsmedelssegmentet och vi ser framemot ett långt samarbete med dem som kund hos Catena”, säger Catenas regionchef i Malmö, Christian Berglund, i en kommentar.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna uthyrning på uppdrag av Catena.

Mer information:
Relier Syd AB – Real Estate Advisor
Magnus Silfver [email protected] Tel: 0733 77 00 85
Richard Wihlborg [email protected] Tel: 0763 03 79 00

Ny uthyrare till Göteborgskontoret

Ny uthyrare till Göteborgskontoret

Göteborgskontoret välkomnar nu Alexandra Andersson som ny uthyrare, Alexandra är idag företagsrådgivare på SEB och startar hos Relier i maj 2018.

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM inleder samarbete för lokaluthyrning i Stockholm

Nordic PM och Relier inleder samarbete för lokalförmedling och uthyrning i Storstockholm och Mälardalen. Samarbetet innebär att Relier Stockholm och Nordic PM samlar sin breda kompetens och kontaktnät, för att med gemensamma krafter uppnå än högre uthyrningsgrad för sina kunder.

I samarbetet kommer Nordic PM bl.a. att bidra med bemanning och stödfunktioner, vilket ger båda företagen mycket goda förutsättningar att växa inom lokaluthyrning och förmedling i Stockholmsregionen.

  • Vi har haft en stark utveckling i regionerna Göteborg och Syd, så det är med glädje vi inleder detta samarbete med Nordic PM, vilket kommer att ge oss på Relier utmärkta förutsättningar att även växa inom lokalförmedling och uthyrning i Storstockholmsregionen, säger Christer Backman, VD Relier AB.
  • Samarbetet med Relier kommer att innebära att vi kan tillföra våra uppdragsgivare ytterligare fokus på lokaluthyrningsprocessen. Ferdinand von Fluck från Relier kommer att ingå i vårt uthyrningsteam, och vi hälsar honom varmt välkommen till oss och ser fram emot samarbetet, säger Joakim Orthén, VD Nordic PM.

Om Relier – Real Estate Advisor Relier – Real Estate Advisor är idag en av Sveriges största lokalförmedlare inom kommersiella fastigheter. Verksamheten erbjuder tjänster inom lokaluthyrning och fastighetstransaktioner i hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Om Nordic PM Nordic PM är fastighetskonsulter som förvaltar och förädlar fastigheter över hela landet. Verksamheten är i huvudsak uppdelad i affärsområdena fastighetsförvaltning, lokaluthyrning, fastighetsutveckling, fastighetstransaktioner och analys.

Relier – Real Estate Advisor och Nordic PM AB

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Backman, VD Relier – Real Estate Advisor, [email protected], 0709-24 23 01, www.relier.se Joakim Orthén, VD Nordic PM, [email protected], 08-406 80 01, www.nordicpm.se

Relier i Göteborg expanderar och knyter Torbjörn Roslund till kontoret.

Reliers Göteborgs kontor växer vidare och knyter nu till sig Torbjörn Roslund, vilken kommer verka som uthyrare. Torbjörn har mycket lång och gedigen erfarenhet från bankverksamhet och har ett stort nätverk från dessa åren inom bank, nu senast på Handelsbanken i Kungsbacka. Torbjörn startar upp i december och kommer främst att verka i södra Göteborg och i norra Halland där Torbjörn har sitt största kontaktnät.

Toolab expanderar och flyttar in i ny lokal i Högsbo

Verktygsleverantören Toolab har nu flyttat in i sin nya och ändamålsenliga lokal på Viktor Hasselblads gata 10 i Göteborg. Lokalen som är på ca 1500 m2 har Toolab till största delar själva iordningställt. Det är en fröjd för oss på Relier som förmedlade lokalen till fastighetsägaren Claes Andersson, att nu se att Toolab fått till en så pass bra lokal.

För mer information kontakta Christer Backman på tel 0709242301 eller [email protected]