Välj en sida
  • English

Nyheter

Nya tider – Ny lokal?

Nya tider – Ny lokal?

Lokalbehoven idag kan se annorlunda ut mot tidigare under året. Det vi nu upplever kan innebära förändringar för företagaren – behovet av lokalyta, förändrat geografiskt läge eller annan förändring av verksamheten.

Relier har flerårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativt ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler. Genom Relier’s breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomiskt mer fördelaktig väg från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, vuxit ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.

Relier kan bistå er att komma från ert nuvarande hyresavtal i förtid samt guida er till en lokal som bättre matchar ert nuvarande behov.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Relier Syd 040 – 30 75 00, [email protected]

Relier Göteborg 0709 – 24 23 01, [email protected]

 

 

Uthyrning av lagerlokal i Helsingborg

Uthyrning av lagerlokal i Helsingborg

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat uthyrningen av lokalen på Industrigatan 121 i Helsingborg. Fastigheten med ytor för lager och logistik har ett strategiskt läge på Industrigatan i ett angränsande läge mot Råå samt södra utfarten av Helsingborg. Lagerlokalen är på 1 650 kvm med tillhörande kontor.

Denna uthyrning tillsammans med Relier har gått snabbt och smidigt. På ett professionellt och bra sätt har Relier drivit hela processen och detta är vi glada för! säger Björn Christoffersson, ägare på Cricon AB.

 

För frågor eller mer information kontakta
Anders Ledtje, Uthyrare Relier Syd
[email protected]
0731 – 40 10 40

Med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har Relier Real Estate Advisor vidtagit åtgärder för att bidra till minskad smittspridning.

Vi har bred kompetens och har mycket information och erfarenhet att dela med oss till kunden över telefon, för att ge kunden en första uppfattning om objekten vi förmedlar matchar deras önskemål och behov. Detta genom att vi under flertalet år sett många lokaler och fastigheter så att ni som spekulant hittar rätt lokal och fastighet direkt och utan att springa på många onödiga visningar.

 

Följande åtgärder vidtas på obestämd tid, tills smittläget är åter till normal nivå. Nedan gäller både objekt för uthyrning och fastighetsförmedling.

  • Inledande kontakt kan ske över telefon, videosamtal och/eller mejl istället för fysiska möten.
  • Fysiska visningar kommer att erbjudas, men i större omfattning finns nu även möjlighet till digitala 360-visningar, drönarbilder och filmer av våra objekt.
  • Möjligheter till videomöte istället för fysiska möte erbjuds.
  • Vid en visning, kundbesök eller möte ska deltagare hålla avstånd på 1,5 – 2 meter. Hälsning görs på avstånd. Deltagare ska vara friska. God handhygien ska hållas.
  • Vid kunds obehag kring situationen ser vi till att anpassa oss efter kundens önskemål.
  • Vi följer löpande råd från Folkhälsomyndigheten och Regeringen.

 

Med anledning av pågående situation har Relier vidtagit förändringar för att bättre anpassa sig till rådande arbetssituation för att kunna fortsätta vår verksamhet.

  • Vi filmar så många objekt det är möjligt, för att kunna erbjuda digitala visningar för våra kunder.
  • Vi har nu möjlighet till videomöten i större omfattning än tidigare.
  • Vi ställer inte in, vi ställer om.

 

Behöver ni flytta till en mindre (eller större) lokal till följd av pågående situation? Kontakta oss för att hitta ny lokal eller få hjälp med att hyra ut er befintliga! Vi hjälper även till med besparingsuppdrag. Kontakta oss enligt nedan.

Relier Syd: 040 – 30 75 00

Relier Göteborg: 0709 – 24 23 01

 

Logistikfastigheten Malmö Havet 5 i Nyhamnen förmedlad till Castellum

Logistikfastigheten Malmö Havet 5 i Nyhamnen förmedlad till Castellum

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av tomträtten till fastigheten Malmö Havet 5 genom en bolagsförsäljning av RTB Havet KB. En logistikfastighet belägen vid Frihamnsviadukten i Nyhamnen. Fastigheten är en terminalbyggnad för omlastning med lager och kontor. Säljare är en privatperson och köpare Castellum. Tillträdesdatum 2020-03-31 med en köpeskilling om 35 000 000 kr.

”Nyhamnen är ett mycket spännande område med stor potential. Med den bakgrunden är detta förvärvet strategiskt viktigt för oss. Vi köper en väl fungerande fastighet men skapar även möjlighet till att på lite längre sikt utveckla den vidare”, säger Ola Orsmark, region-vd för Öresund på Castellum.

”Castellum är en naturlig köpare till denna fastighet då de redan har liknande fastigheter att utveckla samt deras kommande byggprojekt med Domstolsverkets nya Tingsrätt och Förvaltningsrätt och E.ON:s nya huvudkontor i Nyhamnen. Vi har haft ett bra samarbete med säljaren då vi nu både förmedlat uthyrning och försäljning”, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd AB.

 

För mer information kring förvärvet, se pressmeddelande från Castellum enligt följande länk: https://www.castellum.se/press/pressmeddelanden/2020/04/castellum-forvarvar-logistikfastighet-i-centrala-malmo/

 

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85

Försäljning av nyproducerad och fullt uthyrd handels/lagerfastighet i Trelleborg

Försäljning av nyproducerad och fullt uthyrd handels/lagerfastighet i Trelleborg

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av fastigheten Trailern 1 Trelleborg, med adress Lastvägen 3. Fastigheten har nybyggnadsår 2016, en uthyrningsbar yta om 2 600 kvm fördelat på fem lokaler och var vid försäljning fullt uthyrd till flertalet hyresgäster. Den uthyrbara ytan möjliggör lokaldisponering åt kontor, lager, handel och gym.

Försäljning gjordes genom en aktieöverlåtelse av samtliga aktier i bolaget KEMAP AB som äger fastigheten Trailern 1. Tillträde skedde 2020-03-02. Säljare var KEMO Fastighets AB samt en privatperson och köpare var ett nybildat fastighetsbolag med säte i Malmö. Juridiskt ombud för säljaren vad advokatbyrån MAQS.

Fastigheten ligger strategiskt belägen utmed Hedvägen i Trelleborgs västra delar, med närhet till centrum och andra kommersiella fastigheter inom handel, logistik och lättare industri i närområdet. Placeringen ger en bra tillgänglighet för kunder från Trelleborg och angränsande orter, samt ett optimalt logistikläge för transporter inom Skåne, norrut i Sverige eller söderut till Europa.

– Vi är mycket glada att få överlåta fastigheten till de nya ägarna, vilka vi är övertygade om kommer att ta väl hand om hyresgästerna och utveckla fastigheten vidare, säger säljaren.

– Det har varit ett stort intresse, både från lokala och regionala köpare, av att få förvärva denna nyproducerade fastighet och detta visar igen att Trelleborg attraherar köpare att investera på orten och vi ser ett fortsatt intresse av att locka köpare till fastighetsförvärv i kommunen, säger Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare hos Relier.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
Tel: 0708 – 95 40 52

Tredimensionell fastighetsförsäljning i centrala Malmö

Tredimensionell fastighetsförsäljning i centrala Malmö

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat försäljningen av den tredimensionella fastigheten Claus Mortensen 43 i Malmö.

Fastigheten har ett mycket centralt läge på Baltzarsgatan som är en populär shoppinggata i Malmö City. Fastigheten består av fyra butikslokaler och är fullt uthyrd till befintliga hyresgäster inom skönhets-, café- och optikbranscher, total area ca 651 kvm. Säljaren är Bostadsrättsföreningen Stadsliv och köparen är ett privat fastighetsbolag.

Bostadsrättsföreningen kommer framöver endast inneha boende och den nya tredimensionella fastigheten kommer att förvaltas av ett fastighetsbolag med erfarenhet av både kommersiella fastigheter och bostäder. Fastigheten överlåts via aktiebolagsöverlåtelse, tillträde skedde 2020-03-02.

– Denna försäljning av vår fastighet med butikslokalerna är en viktig del i föreningens framtid. Vi har stärkt föreningens ekonomi som gör att vi långsiktigt kan fortsätta vara en äkta bostadsrättsförening samt att vi numera kan fokusera på vår bostadsrättförening och boendemiljö. Att vi dessutom fått en fastighetsägare som fortsätter utveckla butikslokalerna, ser vi som en stor fördel för oss, säger Alexander Zinnert, Ordförande Brf Stadsliv.

– Bostadsrättsföreningen Stadsliv har på ett genomtänkt och mycket bra sätt delat bostadsfastigheten och butiksfastigheten till två väl fungerande fastigheter. Med den nya fastighetsägare kan utvecklingen av butikerna i Malmö City fortsätta, säger Magnus Silfver, VD Relier Syd.

 

Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetsförmedling.

 

För frågor eller mer information kontakta
Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected] 
0733 – 77 00 85

Blomsterlandet och PDL i nyetablering på Nians område i Lomma

Blomsterlandet och PDL i nyetablering på Nians område i Lomma

I Lomma kommun etableras det nu två nya verksamheter på Nians område vid Lommas norra infart, kallad Trafikplats Lomma.
Blackasten AB ska bygga en ny fastighet på Nians område precis vid infarten till Lomma. Fastigheten kommer uppföras under 2020 och planerad inflyttning är satt till oktober 2020.
PDL är en av Sveriges största aktörer inom den snabbt växande sporten padel. Anläggningsytan kommer innehålla 6 stycken banor med en area om ca. 2000 kvm och blir ett bra komplement till PDLs övriga anläggningar i regionen.

Blomsterlandet är en svensk butikskedja med mer än 60 enheter från Malmö till Luleå som erbjuder ett brett sortiment av växter och tillbehör för hem och trädgård. Blomsterlandet flyttar nu in på Nians område och kommer att ha en butik och utemarknad med en area om över 2100 kvm.

– Denna etablering gör att vi ytterligare stärker vår position i Skåne och vi ser framemot att nu även finnas i Lomma, säger Jan Larsson, VD för Blomsterlandet.

Ovan butikerna kommer ca. 1000 kvm moderna kontorsytor att uppföras för kommande uthyrning.

Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetsförmedling.

För frågor eller mer information kontakta
Richard Wihlborg, Uthyrare
Email: [email protected]
Tel: 0763-03 79 00

Hoffs Möbler AB säljer Hoffs Fastighets AB, som äger fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 till Acrinova AB.

Hoffs Möbler AB säljer Hoffs Fastighets AB, som äger fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 till Acrinova AB.

Hoffs Möbler AB säljer bolaget Hoffs Fastighets AB som har fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 i Trelleborg, till Acrinova AB.
Hoffs Möbler AB har ägt det nybildade bolaget Hoffs Fastighets AB sedan 1 januari 2019 och säljer nu det till Acrinova AB tillsammans med fastigheten Trelleborg Snickeriet 4. Fastigheten uppfördes 1975 för att rymma möbelbutiken Hoffs Möbler men har nu blivit om- och tillbyggd för att i dagsläget endast inrymma externa hyresgäster.

Fastigheten Trelleborg Snickeriet 4 är belägen nära Hedvägen i Trelleborgs Norra Industriområde: ett närområde som domineras av en mix av företagslokaler på ett utmärkt läge. Fastigheten har en yta om ca 6 500 kvm, fördelat på kontor, lager och butiker.

”Vi är mycket nöjda med det arbete som Relier har utfört åt oss under försäljningsprocessen. Den tidplan och värdeuppskattning som de presenterade för oss tidigt i processen har de hållit.” säger Elisabet Pålsson, en av ägarna till Hoffs Möbler AB.

Acrinova AB förvärvar nu bolaget inklusive fastigheten med planerat tillträde under december 2019.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av Hoffs Möbler AB.

För mer information, kontakta:
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
0708 – 95 40 52

Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85

Textil Recycling och Peu-teamet köper fastighet i Borgeby

Textil Recycling och Peu-teamet köper fastighet i Borgeby

Textil Recycling och Peu-teamet utökar sin verksamhet med en förvärvad en nybyggd fastighet i Borgeby på adress Desideriavägen 21B med en area om 720 kvm, med tillträde 1 oktober 2019 av fastighetsbolaget Antera i Borgeby AB.
Textil Recycling är ett socialt företag som hanterar insamling av kläder, textilier och skor för återanvändning. Deras arbete bidrar till en hållbar utveckling där vi alla får fler och bättre möjligheter att ta tillvara på jordens resurser och därmed minska den negativa miljöpåverkan genom att sortera våra insamlade textiler så att de inte blir avfall. En av Textil Recyclings metoder är att placera kärl för textilinsamling på strategiska platser nära boende, och på så sätt underlätta inlämnandet av textiler för återbruk.

PEu-teamet är en konsultverksamhet som sedan 20 år tillbaka arbetar med företag, organisationer och människor i förändring och utveckling. Peu-teamet erbjuder tjänster inom alla HR/Personalfrågor, rekrytering, arbetsrätt, konflikthantering, ledarutveckling, mentorskap m.m., allt som tillhör de mjuka frågorna inom en verksamhet.

PEu-teamet samverkar med Arbetsförmedlingen i att hjälpa arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden igen genom stöd och matchning in i nya jobb.

Fastighetsutvecklarna Antera har uppfört fastigheten i Borgeby som färdigställdes 2019 och ägs av Martin Appelfeldt och Christian Ekman.

”Denna fastighet passar oss utmärkt då läget är och fastighetens storlek passar båda våra verksamheter. Det var inte lätt att finna en lokal som stämde med alla våra behov. Vi sökte brett, både att hyra och köpa och tog hjälp av Reiler.

”Resultatet kunde inte bli bättre ! Vi är så nöjda med att vi fick hjälp att hitta denna fastighet som vi nu beslutade att köpa. Vi har känt oss trygga igenom hela affären där både säljare och mäklare varit ytterst tillmötesgående i allt ”, säger Cristel Palmqvist, VD för Textil Recycling och Peu-teamet
Relier – Real Estate Advisor har medverkat i denna fastighetstransaktion.

För frågor eller mer information kontakta
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
Email: [email protected]
Tel: 0708 95 40 52

Grattis Kungälv till en ny stor arbetsgivare

Grattis Kungälv till en ny stor arbetsgivare

Ecoligens har via Relier Göteborg nu funnit en ny plats för sin etablering, på Bilgatan i Kungälv kommer de nu att sätta upp en fabrik för miljöanpassad tillverkning. Catena fick genom denna förmedling tecknat ett hyresavtal med Ecoligens som löper på 10 år, lokalytan är på ca 8000 m2.

För mer info kontakta:

Carl Backman 0708 70 21 77 eller [email protected]