Fastigheten Burlöv Tågarp 16:74 på Företagsvägen 6 i Arlöv har den 21 december 2021 överlåtits och tillträtts genom bolagsöverlåtelse. Detta efter en fastighetsombildning där ursprungsfastigheten har avstyckats till två fastigheter, en kontorsfastighet och en lagerfastighet. Den överlåtna lagerfastigheten har fyra sammanbyggda huskroppar uppförda i olika etapper mellan 1970 och 1996, ca 8 700 kvm uthyrbar area, flera vädertätade portar och personalutrymmen. Säljare är Jysk som behåller kontorsfastigheten för det svenska huvudkontoret. Köpare är Frontpac som kommer nyttja fastigheten för att expandera sin verksamhet.

Relier – Real Estate Advisor har förmedlat denna försäljning på uppdrag av säljaren Jysk AB.

För frågor eller mer information kontakta,

Magnus Silfver, VD Relier Syd
[email protected]
0733 – 77 00 85