Relier Real Estate Advisor har mångårig erfarenhet av att biträda hyresgäster som vill förändra sin lokalsituation under pågående avtalstid. Vi hjälper er att hitta en underhyresgäst alternativ ersättningshyresgäst till era befintliga lokaler. Genom Relier Real Estate Advisors breda kontaktnät med lokalsökande företag kombinerat med mycket goda relationer med många fastighetsbolag ökar vi era chanser att hitta en smidig och ekonomisk mer fördelaktig väg ut från era hyresåtaganden. Vi har under årens lopp hjälp många företag, stora som små, som exempelvis missat en uppsägning av lokal, växt ur befintliga lokaler eller avsett avveckla verksamheten.

Sitter ert bolag fast i avtal gällande ej längre ändamålsenliga lokaler? Kontakta Relier Real Estate Advisor för att hitta en lösning!