Den holländska blomsterjätten Noviflora etablerar sig i nya lokaler hos Castellum i Helsingborg där Anders Ledtje, Relier – Real Estate Advisor förmedlat uthyrningen. Lokalen om ca 6 700 kvm kommer nyttjas som logistikcenter för blommor och växter för vidare distribution ut till florister, dagligvaruhandel, grossister med mera och uppförs i Långeberga, Helsingborg med inflytt under 2023.

För mer information kontakta,

Anders Ledtje, Fastighetsmäklare Uthyrning
0731 – 40 10 40
[email protected]