Fastigheten är på ca 2 600 m2 och består av kontorslokaler med verksamhetsytor på bottenplan. Den ligger på Distansgatan i Högsbo, i västra Göteborg, längst med Dag Hammarskjöldsleden, som är en av de större infartslederna till centrala Göteborg.

“Vår strategi är att långsiktigt äga och utveckla fastigheter i lägen med utvecklingspotential i de tre storstadsområdena. Vårt förvärv av fastigheten i Högsbo ligger helt i linje med detta. Under de kommande åren räknar vi med att mycket kommer att hända i området, inte minst i och med kommunens bostadsexploateringsplaner”, säger Daniel Massot, vd Svenska Hus.

Säljaren, Revisorsringen, sitter kvar i fastigheten som en av två större hyresgäster i fastigheten som nästan är fullt uthyrd. Den andra större hyresgästen är Sandstens tryckeri.
Johan Holpers på Relier är den hos Relier i Göteborg som utfört förmedlingen.
Kontakta:
Johan Holpers 0707593464 eller [email protected]