Acrinova stärker sitt fastighetsbestånd i Trelleborg med två fastigheter.

Acrinova har förvärvat de två fastigheterna Verkstaden 10 och Valfisken Större 24 i Trelleborg genom en aktieöverlåtelse. Relier Real Estate Advisor har varit rådgivare i försäljningsprocessen på uppdrag av säljaren LGK Invest. Tillträdet kommer ske under oktober 2020 till en avtalad köpeskilling om 21 500 000 kr.

Verkstaden 10 är en industrifastighet fullt uthyrd till flertalet hyresgäster med en uthyrningsbar area om 4 000 kvm. Valfisken Större 24 är en cityfastighet på en av gågatorna med en uthyrningsbar area om 260 kvm fördelat på tre kommersiella lokaler och en bostad. På båda fastigheter finns outnyttjade byggrätter.

För frågor eller mer information kontakta,
Per Nordström, Senior Fastighetsrådgivare
[email protected]
0708 – 95 40 52