Välj en sida
  • English
  • Dansk
x

Industri/verkstad/lager | Industrigatan 17, Laholm

Gatuadress:
Industrigatan 17
Stad: Laholm
Område: Laholm
Lokaltyp: Industri/verkstad/lager
Storlek: 7196 m²

Beskrivning

Försäljning av Fastigheten Laholm Johannesdal 7, med adress Industrigatan 17, inom Nyby Industriområde i södra delen av centrala Laholm.

Byggnad

På fastigheten finns uppfört en större byggnad innehållande kontors-, lager- samt produktionslokaler.

Fastigheten är bebyggd i flera etapper till ett nu sammanhängande byggnadskomplex. Det ursprungliga byggnadsåret är 1984 med tillbyggnader åren 2005, 2006 och 2008. Den ursprungliga byggnaden innehåller produktionslokaler och kontor. Under 2008 genomfördes en tillbyggnad som innehåller en lagerlokal.

Angöring sker genom markinlastning via ett flertal portar till de olika byggnadsdelarna. Fjärrvärme används för uppvärmning av kontoren och produktionslokaler samt varm lager värms upp av överskottsvärme från produktionen.

Allmänt

Kontorslokalerna är integrerade i övriga lokaler, med entré ut mot parkerings-/uppställningsplats. Kontoren håller en hög och modern standard såväl avseende materialval som utrustning och är bland annat försedda med komfortkyla.

Produktions- och lagerlokalerna är i ett våningsplan och har olika takhöjder, från ca 4,5 meter upp till ca 10 meter i höglagerdel. Samtliga lokaler har goda tillfartsmöjligheter via ett stort antal portar i markplan. Planlösningarna är öppna och mycket funktionella.

Samtliga byggnadsdelar är försedda med brandlarm och sprinklersystem. All markyta inom fastigheten är asfalterad och inhägnad med nätstaket.

Område

Fastigheten har ett gott skyltläge utmed väg 24, som är en större trafikled. 

Kommunen ser en allt större efterfrågan på industrimark i Laholm och ett detaljplanearbete för att utvidga det befintliga industriområdet Nyby har därmed påbörjats, även omfattande handel och kontor. Planer finns också att skapa en ny stadsdel strax öster om Nyby Industriområde.

Detaljplanen för Nyby Industriområde var ute på samråd 2015. Syftet med detaljplanen är att utvidga befintliga Nyby industriområde för att möjliggöra ytterligare etableringar av kontor, handel och industri. Den planlagda marken inom Nyby industriområde är i huvudsak helt ianspråktagen och ett antal företag har efterlyst industrimark för utökning eller nybyggnad i området.

Intresseformulär

Jag godkänner att den information jag fyllt i formuläret och min sökning ovan lagras och kan bearbetas av Relier