Select Page
  • Svenska
  • Dansk
x

Butik | Kindsvägen 16, Svenljunga

Street address:
Kindsvägen 16
City: Svenljunga
Area:
Property: Butik
Size: 0 m²

Description

På tomten Svenljunga 4:38 finns 2 byggnader den ena kallas Lilla Varuhuset och har ett flertal lokalhyresgäster och Rosa huset har 1 lägenhet om 107 kvm, samt några kommersiella hyresgäster.
LOA ca 800 kvm
BOA ca 107 kvm.

Här finns potential att höja lokalhyror.
Bruttointäkt ca 566.000 kr per år
Beräknat driftnetto ca 295.000 kr.

Denna fastighet går att köpa ihop med grannfastigheten som är enbart bostäder.

Fastighetsöverlåtelse alternativt bolagsöverlåtelse.

Hör av er för mer info.

Interest form

I agree that the information I filled in the form and the search above is stored and can be processed by Relier