Select Page
  • Svenska
  • Dansk
x

Kontor | Bygatan 6A, Kågeröd

Street address:
Bygatan 6A
City: Kågeröd
Area: Kågeröd
Property: Kontor
Size: 643 m²
Price: 11 500 000 SEK

Description

Två bostadsfastigheter på kommande kommunikativt läge säljes i Kågeröd. Fastigheterna säljes genom bolagsöverlåtelse tillsammans.

Fastigheten Kågeröd 5:17 är uppförd 1953 med fasad i tegel och bjälklag av betong. Ursprungligen har denna fastighet fungerat som Post och Bankfastighet med bostäder ovan lokalerna. Lokalerna är ombyggda till bostäder och idag inryms 9 st bostäder på tre våningsplan varav en i källarevåning. Samtliga bostäder är uthyrda.
Utöver detta finns en garagebyggnad med två okaler. En av dessa är uthyrd till Räddningskåren (Frivilliga brandkåren) och den andra nyttjas av Säljaren.

Fastighetens byggnad har nyare dränering (2015) för två långsidor och en gavelsida. Bostäderna har löpande renoverats där cirka hälften har nyare kök. Samtliga badrum är renoverade utom ett som är i originalskick. Trafikverket bekostar nya fönster för större delar av fastigheten Kågeröd 5:17.

Begärt pris avser båda fastigheterna Kågeröd 5:17 & Kågeröd 5:128 som säljes tillsammans via överlåtelse ett nytt aktiebolag. Kontakta Fastighetsmäklaren för mer information och för att erhålla prospekt.

Interest form

I agree that the information I filled in the form and the search above is stored and can be processed by Relier