Fastigheter till salu

Relier Real Estate Advisor erbjuder kvalificerade tjänster vid köp och försäljningar av kommersiella fastigheter, i hela Sverige. Våra medarbetare har mångårig erfarenhetet av transaktioner av kontors, lager, industri, butiks och hyresfastigheter i alla prissegment och storlekar. Kontakta Relier Real Estate Advisor om ni önskar att förvärva kommersiella fastigheter. Vi kan alltid erbjuda fler fastigheter än de som annonseras publikt.

Fastighetsägare, kontakta Relier Real Estate Advisor för en förutsättningslös diskussion gällande värdeutlåtande och försäljning av era fastigheter.

Ett urval av aktuella fastigheter till salu presenteras nedan:

Lomma
Ladugårdsvägen 3
Tomtmark
0 m²
2 800 000 kr

Nuvarande ägare har tidigare bebyggt intilliggande fastighet med en modern anläggning som innehåller kontor och lager. Det finns sedan tidigare en färdig detaljplan för att uppföra en liknande byggnadinom Lomma 24:37. Enligt tidigare byggplaner kan fastigheten bebyggas med en byggnad om ca 1 075 kvm kontors- och lager-/verkstadsytor och för denna finns även ett färdigt bygglov. Offert för nybyggnation finns. Tomtytan är ungefärlig och enligt gällande plan får fastigheten bebyggas med 40%, dvs ca 1 098 kvm.

Nyhamnen, Malmö
Aspögatan 3
Industrifastighet
3546 m²

Fastighet med utmärkta lokaler för verkstad, lager, osv. Byggnaderna håller en god och ändamålsenlig standard och innehåller även kontorslokaler. Mellan byggnaderna finns en inhägnad innergård med mycket hög säkerhetsklass.

Centrum, Skara
Hindsbogatan 25 ABC, 29 mfl.
Bostadsfastighet
1 m²
37 000 000 kr

Nu finns ett mindre bostadsbolag i centrala Skara till salu. Bolaget innehåller ca 1700 kvm BOA fördelat på 25 lägenheter. Fördelade på 4 byggnader och i huvudsak är det 2:or och 3:or. Dessa ligger på Hindsbogatan 25 ABC och 29 Byggnaderna har en hög standard och de har underhållits löpande. Hyresintäkter: 1, 6 miljoner kr Drift och underhåll enligt schablon ca 600000 kr Driftnetto: ca 1 miljon kr samt att det finns en fastighet på Järnvägsgatan 11 innehållande ett vårdboende som hyrs av kommunen. Byggnaden är byggd av trä i 2 plan med oinredd vind och källare. Taket täcks av plåt. Huset är nymålat och är totaltrenovering invändigt. I huset har huserats både hotell och studentbostäder. De 2 planen har totalt ca 250 kvm som fördelas på 17 boenderum plus flera gemensamma utrymmen. Hyresintäkter om 2.136.000 kr per år. Hyresgästen tar all drift och underhåll invändigt. Total bruttohyra: ca 3 700 000 kr Drift och underhåll gällande Hindsbogatan ligger enligt schablon på ca 600 000 kr. DoU på Järnvägsgatan ligger på hyresgästen. Totalt ca 3 100 000 kr i nettohyra Hör av er för mer info.

Centrum, Skara
Hindsbogatan 25 och 29
Bostadsfastighet
1700 m²
19 800 000 kr

Nu finns ett mindre bostadsbolag i centrala Skara till salu. Bolgaet innehåller ca 1700 kvm BOA fördelat på 25 lägenheter. Lägenheter är fördelade på 4 byggnader och i huvudsak är det 2:or och 3:or. Byggnaderna har en hög standard och de har underhållits löpande. Hyresintäkter: 1, 6 miljoner kr Drift och underhåll enligt schablon ca 600000 kr Driftnetto: ca 1 miljon kr Hör av er för ett prospekt!

Södra Industriområdet, Vellinge
Terminalgatan
Lagerfastighet
0 m²

Fullt uthyrd lager- och kontorsfastighet på bästa läge i Vellinge, belägen alldeles invid E6:ans avfart. Byggnaden är uppförd 2001 och har en hög och modern standard. Till fastigheten hör en outnyttjad byggrätt. Kontakta Anders Hedenskog, Fastighetsrådgivare, för erhålla prospekt.

Centrum, Skara
Järnvägsgatan 11
Bostadsfastighet
249 m²

Gedigen gammal Q-märkt byggnad från 1929 i direkt anslutning till Skara Tågstation. Byggnaden är byggd av trä i 2 plan med oinredd vind och källare. Taket täcks av plåt. Huset är nymålat och kommer att få en totaltrenovering invändigt. I huset har huserats både hotell och studentbostäder. De 2 planen har totalt ca 250 kvm som fördelas på 17 boenderum plus flera gemensamma utrymmen. Från 1 april är det kommunen som hyr hela bygganden för deras boendeverksamhet. Hyresintäkter om 2.136.000 kr per år. Hyresgästen tar all drift och underhåll invändigt. Intstallationer enligt de krav som gäller för verksamheten. Säljes i KB Hör av er för mer info.

Karlskoga
Häsängsvägen 26
Butiksfastighet
3418 m²

Butiksfastighet till salu. Det finns en lågdel och en del med högre takhöjd. Fastighet kan delas av för fler hyresgäster. Säljes tomställd. Ringe för mer info.

Laholm
Industrigatan 17
Industrifastighet
7196 m²

Fullt uthyrd lager- och produktionsfastighet, belägen i Nyby Industriområde, Laholm. Fastigheten förhyrs till fullo av två stabila hyresgäster med långa hyresavtal.

Tunbäcks Industriområde, Habo
Klingekärrsgatan 10
Industrifastighet
8080 m²
25 000 000 kr

Välbyggd fastighet med en hyresgäst och nytecknat hyresavtal säljes. Produktions- och lagerlokaler i en sammanhängande enhet i en byggnadskropp, uppförd år 2000. Kontorslokalerna är integrerade i övriga lokaler, med egen entré och våtenheter. Dessa håller en hög och modern standard med bl a mycket glaspartier och komfortkyla. Produktionsytorna är belägna i ett våningsplan och har god takhöjd, ca 5,5 meter fritt under balk och ca 6-6,5 meter mellan balkarna. In- och utlastningsmöjligheterna är mycket goda, med ett flertal portar såväl via lastkaj som markinlastning. Samtliga portar är försedda med dockningssystem i mycket gott skick. Lokalernas planlösning är flexibel och öppen med stort pelaravstånd, med naturliga avdelningar. Golven är ytbehandlade och har en god jämnhet. Lokalerna är försedda med kompressor och ledningssystem för tryckluft. Underhållsskicket är gott. Kontakta Magnus Silfver, Fastighetsmäklare, för att erhålla försäljningsprospekt.

Mölndal
Aminogatan 34
Bostadsfastighet
25 m²

Nu finns möjligheten att köpa nyproducerade modulhus. De är på 25 kvm och fullt utrustade. Varje enhet är en egen brandcell. Moduler är fullt utrustade med kök och badrum. De kan lätt anpassas efter era önskemål. Typer av boenden som passar dessa moduler är HVB, LSS, Asyl, Student och ungdomsboenden. Moduler - Hög brandklassning - Attraktiva priser - Lättanpassade- - Låg vikt endast 3 ton - Hög standard på materialval Exempel på planritningar se under fliken dokument& länkar Minsta order är 10 st Leveranstid ca 10-12 veckor

Väster, Trelleborg
Karbingatan 2-4
Lagerfastighet
6311 m²

Kommersiell lagerfastighet med inslag av kontor och friskvårdsverksamhet. Fastigheten ligger i det centralt belägna västra industriområdet, invid Hedvägen. Närmaste granne är byggvaruhuset Jem&Fix och Blomsterhuset. Fastigheten omfattar två byggnader samt en större asfalterad parkeringsyta.

Haninge
Albybergsringen 3
Lagerfastighet
0 m²

Järfälla
Albybergsringen 3
Lagerfastighet
0 m²

Centrum, Mariestad
Nya Torget 4
Butiksfastighet
1 m²
20 000 000 kr

Fastigheten Mariestad Ärlan 4 är en blandfastighet belägen på mitt i centrala Mariestad. Omgivningen utgörs huvudsakligen av oridnär centrumbebyggelse. Närhet till de större trafiklederna. Läget är därav väldigt strategiskt placerat. Lätt tillgängligt till och från motorväg. Byggnaden är blandad med kontor, butiker och bostäder. Hör av er för prospekt.

Trelleborg
Maskingatan 29
Tomtmark
0 m²
2 800 000 kr

Obebyggd tomtmark nära Hedvägen i Trelleborg. Tomten är detaljplanerad för industrändamål. I närheten ligger handelfastigheter med flera etablerade handelsföretag så som ÖB, Rusta mfl. Tomten får bebyggas till 50% med en maximal takhöjd av 11 meter.

Centrum, Bengtsfors
Industrigatan 12
Lagerfastighet
24776 m²

1965 byggde Volvo en ny fabrik för bilsätestillverkning i Bengtsfors. Därefter har till- och ombyggnader gjorts under 1970, 1985, 1987 och 1995. Från 1999 har lokalerna fungerat som företagshotell i Bengtsfors. 2009 förvärvades fastigheten av ett konsortium som utvecklar egna verksamheter, men också upplåter lokaler för att utveckla näringslivet i Bengtsfors Bengtsfors FöretagsCenter AB (Industrigatan 12) är belägen i det vackert belägna industriområdet Sidan Södra. Ett stenkast från badstranden. Intilliggande företag är bland andra Svensk bilprovning, Abelco, Tekniska kontoret, Bengtsfors kommun, Dalslands Motor, Samhall och Kåpi. Fastigheten är dimensionerad för tung trafik. Busshållsplats finns vid fastigheten framsida. Kommunikationen är god, med riksväg 172 i nära anslutning. Parkeringsplatser finns i anslutning till fastigheten Ring för mer info!!

Kållered, Mölndal
Bangårdsvägen 23
Butiksfastighet
790 m²
11 000 000 kr

Egen fastighet med förträffligt skyltläge mot E6:an mittemot IKEA i Kållered finns totalt ca 790 m2 lokalyta. Lokalen är uppdelad på utställning och lager ca 450 m2 och ett trevligt kontor om ca 340 m2.Markyta om ca 4000 m2. Till lokalen hör även inhägnad mark med hög säkerhet genom staket och grind. Önskas mer lokalyta så finns en outnyttjad byggrätt, utöver detta så erbjuds även markytor till lokalen. Lokalen är idag försedd med tre separata markportar. Kontoret innehåller idag ett antal separata kontorsrum samt en öppen yta, denna skulle lika gärna kunna bli en utställning och den gård som finns går att överbygga för skapandet av en större utställning. Kontoret är även utrustat med trevlig pausdel med direktutgång till stor terrass i väster samt ett omklädningsrum med både dusch o bastu.

Falkenberg, Falkenberg
Kvekatorpsvägen 31
Industrifastighet
5440 m²
16 000 000 kr

Industifastighet med total lokalyta om ca 5440 m2 och en total markyta om ca 13 000 m2. Industriyta med stora verkstadshallar med hög takhöjd och ett flertal traverser: Hall 1: 2057 m2 med 6 st traverser 5 ton + 3 ton + 3,2 ton + 3,2 ton + 3,2 ton + 1 ton. Hall 2: 2160 m2 med 4 st traverser 3,2 ton + 10 ton + 10 ton + 5 ton Hall 3: 627 m2 med två traverser 5 ton + 5 ton Till fastigheten finns även personalytor och kontor. Personalyta med matsal o omklädningsrum: 180 m2 Kontor om ca 365 m2 Fastigheten är främst till försäljning, ev kan en uthyrning genomföras.

centrum, Alingsås
Järnvägsgatan 13
Industrifastighet
738 m²
3 500 000 kr

Vi kan erbjuda en fastighet om totalt ca 738 kvm i Alingsås, lokalen är belägen invid järnvägen och centrum av Alingsås. Lokalen består av ca 514 kvm lokal på markplan med markport, denna lokalyta är idag en kombination av lager och produktion. På vån 1 tr om ca 224 kvm via egen entre finns lokalens kontor samt pausrum, här finns även utgång till en trevlig takterrass. Ett flertal rum i lokalen är utrustade med ESD skyddade golv. Det finns gott om ventilation som är extra stark. Det finns ström på 32A inkopplat. Huset värms upp av luftvärmepumpar. Nuvarande ägare kommer att friställa lokalen till ny tagare. De beräknar att flytta sensommaren 2016. Fastigheten är även till uthyrning för er som önskar hyra er egen lokal. Fastigheten säljes i ett AB.

Bulltofta, Malmö
Höjdrodergatan 20
Industrifastighet
1643 m²

Väl fungerande kontors- och industrifastighet i mycket bra skick säljes. Kontor ca 477 m2 och prouktion/lager ca 1164 m2. Fastigheten kommer att bli tomställd, förutom antennanläggningar som kommer vara kvar med tillhörande intäkter. Byggnaden har parkeringar i direkt anslutning till kontoren. Kontorsbyggnaden är modern och har med ljusa rum med en atriumgård i mitten. Kontakta fastighetsmäklaren för prospekt